Trumá

 

Cédrusok a sivatagban

 

Beszélj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak Nekem adományt, minden férfitől, akit a szíve erre buzdít, fogadjátok el a Nekem szóló adományt. (2Mózes 25:2.)

 

…fogadjátok el a Nekem szóló adományt. Azt mondták bölcseink: három féle adományról van itt szó [mivel ebben és az ezt követő mondatban háromszor fordul elő az „adomány” szó]: első a „fél sékel” adománya fejenként, amiből a talapzatokat készítették, ahogy az írva van a Vöéle pökudé szakaszban (uo. 38:26-27.); a második az oltár adománya, egy beká mennyiség fejenként, amiből a közösségi áldozatokat vették; a harmadik pedig a[z itt leírt] Sátor építésére szánt adomány.

13 dolog van említve ezzel a témával kapcsolatban [a 3-7. mondatokban], mindenre szükség volt vagy a Sátor felépítéséhez, vagy a papi ruházathoz, ha jól odafigyelsz.

 

…pirosra festett kosbőrök, táchásbőrök és sitimfák. (2Mózes 25:5.)

 

…sitimfák. Honnan volt nekik a sivatagban? Így magyarázza Rabbi Tánchumá: Jákob ősapánk látta ruách hákódesben (látomásban), hogy a jövőben Izrael egy Sátrat fog építeni a sivatagban, ezért cédrusokat hozott Egyiptomba, elültette őket, és megparancsolta fiainak, hogy mikor kimennek Egyiptomból vágják ki őket és vigyék magukkal.

 

És helyezd a födelet a ládára fölülről, a ládába pedig helyezd a Bizonyságot, melyet neked adok. (2Mózes 25:21.)

 

…a ládába pedig helyezd a Bizonyságot… Nem tudtam miért lett másodszor mondva, bár már írva volt (uo. 16.): „És helyezd a ládába a Bizonyságot.” Azt lehet mondani, hogy ebből azt tanulhatjuk, hogy még amíg a láda csak egyedül van, és nincs még neki födele, akkor kell a Bizonyságot belehelyezni, és csak azután tegyük rá a födelet.

 

És ott fogok találkozni veled és el fogom mondani neked a födél tetejéről, a két kerub közül, amelyek a Bizonyság ládája fölött vannak, mindazt, amit parancsolok általad Izrael gyermekeinek. (2Mózes 25:22)

 

…el fogom mondani neked a födél tetejéről… Egy másik helyen pedig azt mondja: „És szólt hozzá a Találkozás Sátrából” (3Mózes 1:1.), ami a Sátor függönyön kívüli része. Ezek szerint két Írás egymásnak ellentmond, [ilyenkor az a megoldás, hogy] jön egy harmadik és összhangba hozza őket: „És amikor bement Mózes a Találkozás Sátrába, hogy beszéljen Vele, akkor hallotta a hangot, amint szót intézett hozzá a födél felől…” (4Mózes 7:89.), azaz Mózes Sátorba való bemenetelekor, amikor belépett a bejáraton, egy hang szállt le az égből a kerubok közé, onnan kijött, és azt hallotta Mózes a Sátorban.

 

És az asztalt helyezd el a függönyön kívül és a Menórát az asztallal szemközt, a hajléknak déli oldala felé, az asztalt pedig helyezd az északi oldalra. (2Mózes 26:35.)

 

És az asztalt helyezd el… északra, az északi faltól két és fél ámára (120 cm.), a Menórát délre, a déli faltól két és fél ámára, az arany oltárt pedig helyezd az asztal és a Menóra közé, egy kissé elhúzva keleti irányba, és mindezeket a Sátor felénél beljebb. Hogyan? A Sátor hossza a bejárattól a függönyig húsz ámá (kb. 10 m.), az oltár, az asztal, és a Menóra pedig a bejárattól tíz ámára voltak elhúzva nyugati irányban.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

 

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 19. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás