A dáf jomi mindennapi talmudtanulás mintájára 1984-ben vezette be az áldott emlékű Menachem Mendel Schneersohn rabbi, a lubavicsi rebbe a Rámbám jomit, vagyis a napi Rámbám-tanulást. A Rámbám, Mose ben Májmon rabbi – latinosan Maimonidész – középkori bölcs, tóratudós és orvos volt (1135-1204). Művei a mai napig meghatározóak.

 A Rámbám jomi keretében naponta egy meghatározott szakaszt tanulnak meg a Rámbám Misné Torá – A Tóra ismétlése című művéből, mely a Tóra mind a 613 parancsolatát részletesen tartalmazza. Ez mind a mai napig az egyetlen, ilyen átfogó és minden micvát részletesen tartalmazó alkotás. Jád hácházáká – Az erős kéz címen is ismert. A jád, kéz szó számértéke 14, és a könyv is 14 nagy fejezetre tagolódik. Érdekesség, hogy a Rámbám számos műve közül ez az egyetlen, melyet teljes egészében héber nyelven írt meg. A Spanyolországban született, majd Egyiptomban letelepedett rabbi a többi művét judeo-arab nyelven írta, és csak később fordították őket héberre.

Ezen a héten július 9-én fejezték be a 13., illetve 39. ciklust, és kezdik el a tizennegyediket, illetve a negyvenediket. Bár az ilyenkor szokásos nagy összejövetelek és szijumok (egy-egy könyv ünnepélyes befejezése) elmaradnak, ünneplésben így sem lesz hiány. Sőt, a modern technológia vívmányainak köszönhetően olyan széles közönséget érhetnek el a különféle internetes eseményeik szervezői, mint korábban soha.

Illusztrált Rámbám-kézirat Spanyolországból

Az idei ünneplés érdekessége, hogy ebben az évben a Rámbám jomi mindhárom típusának művelői egyszerre fejezik be és kezdik újra a tanulást. A Rebbe ugyanis háromféle utat javasolt, attól függően, hogy kinek melyik válik be. A legtöbb energiaráfordítást az egyéves ciklus igényli, ennek keretében napi három fejezetet tanulnak a Misné Torából. Akinek erre nincs ideje, vagy lehetősége, választhatja a hároméves ciklust is, amikor napi egy fejezetet tanulnak, és három év alatt jutnak a Misné Torá végére. Most éppen a 13. ciklust fejezik be, így ér össze ez a rendszer, az előző, valamint a harmadik, legkönnyebb verzió is, melynek során a Széfer hámicvot (A parancsolatok könyve) című kötet egy-egy fejezetét veszik át naponta, és így fejezik be azt évente.

A Rámbám szobra Córdobában

Amikor a Rebbe 1984-ben bevezette a napi Rámbám tanulást, elmondta: egyik célja az, hogy egységet érjen el a zsidó nép soraiban azáltal, hogy egyszerre tanulják minél többen ugyanazt a szöveget. Ez az egység soha nem volt még kézzelfoghatóbb, mint most, amikor egyre több és több segédanyag áll rendelkezésre a kezdők számára is a tanuláshoz. Internetes források, okostelefonos applikációk segítik a mindennapos tanulást, és kézzel fogható, nyomtatott változatban is számtalan anyag jelent meg könyvek, illetve folytatásos újságcikkek formájában, több nyelven is. Az ünnepségeken ezekről a tanulási lehetőségekről is szó esik majd, abban a reményben, hogy még több embert inspirálnak majd, hogy a Rámbám művének segítségével a Tóra minden egyes parancsolatát tanulmányozzák. Ez volt egyébként az író szándéka is, mint írta: „Hogy lehetővé tegyem, hogy minden egyes törvény megmutatkozzon azoknak is, akik kevésbé bölcsek, és azoknak is, akik nagyobb tudósok. Minden egyes micva, és azok a szokások is, melyeket bölcseink és prófétáink rendeltek el”. A központi rendezvények szervezői szerint kétségtelen, hogy a Rámbámot örömmel töltené el, ha látná, milyen messzire jutott a világ e cél elérésében.

zsido.com

Forrás: chabad.org