Köves Slomó arról beszélt a Klubrádió mûsorában, miért tartja elszalasztott lehetõségnek a Zsidó Világkongresszusát. Véleménye szerint lehettek volna konstruktívabbak a kritikák, illetve lehetõség lett volna interaktív kommunikációra és társadalmi párbeszédre.

Ennek kapcsán elsõsorban a helyi közösséggel való megismerkedést és kapcsolattartást hiányolta Köves rabbi.

A tolerancia erõsítése kapcsán elsõ lépésként a társadalmon belüli párbeszédet, és tudásátadást emelte ki: véleménye szerint a zsidósággal kapcsolatban még az értelmiség körében is rengeteg a tévhit. A tudáshiány miatt egy sor dolgot egész másként értelmeznek, mint zsidó körökben, ami félreértésekhez és így ellentétekhez vezethet.

Abszurdnak nevezte azt a helyzetet, amelybe a kongresszus elnök, Ronald Lauder került, amikor visszavonta a kormánnyal szembeni kritikáját. Véleménye szerint a kongresszusnak érdemi kapcsolatot kellett volna létesítenie a zsidó közösséggel a konstruktív kritikák megfogalmazásához.

Orbán Viktor beszéde kapcsán arról beszélt, hogy nem csak az antiszemita eseményekre való reagálás a lényeg, hanem annak a felismerése és nevén nevezése volna a fontos. Így például, ne garázdaság miatt induljon eljárás a temetõrongálások ügyében.

Komoly kritikaként azt hangsúlyozta, hogy a magyar oktatásban nem jelennek meg kellõ súllyal, a zsidósággal kapcsolatos ismeretek, valamint, hogy antiszemita írók mindenféle kritikai magyarázat nélkül kerülnek a tananyagba.

A programba betelefonáló hallgatók a legkülönbözõbb kérdésekkel is fordultak a rabbihoz: attól kezdve, hogy kiket képvisel az EMIH, odáig, hogy hogyan lehet betérni a zsidóságba. A sok hallgatói kérdés kapcsán Köves rabbi félig tréfásan meg is jegyezte, akár állandó program is lehetne a Rabbi válaszol rovat a Klubrádió mûsorán.

Megszakítás