Jehosua ben Chánánjá rabbi sok-sok éve, majdnem kétezer évvel ezelőtt élt Izraelben, egy Pekiin nevű városban, ahol szabóként kereste a kenyerét. De nemcsak szabó volt, hanem nagy tudású és elismert bölcs is, ráadásul volt egy különleges ismerőse is, aki nem volt más, mint maga a teljhatalmú római uralkodó, Hadrianus császár. Barátoknak igazán nem nevezhetnénk őket, mert a császár minden erejével azon volt, hogy gonosz törvényekkel minél jobban elnyomja a zsidókat, Jehosua rabbi pedig gyakran nehezményezte ezt, azonban tény, hogy a császár kedvelte a rabbi látogatásait. Vajon miért? Hiszen Hadrianus, a hatalmas birodalom ura egyáltalán nem szerette, ha ellentmondanak neki. Jehosua rabbit azonban mindig szívesen fogadta és meghallgatta a mondandóját. Ennek pedig az volt az oka, hogy ezt követően élvezettel tett fel neki olyan kérdéseket a zsidó vallással kapcsolatban, melyek alaposan megizzasztották a rabbit, míg megfelelő választ adott.

Hadrianus annyira kedvelte ezeket a találkozókat, hogy időről időre magához rendelte Jehosua rabbit a császári udvarba. Egy ilyen alkalommal – különösen meleg nyári nap volt és a császár szórakoztatásra vágyott – Hadrianus egy terembe vezette a rabbit, ahol három hatalmas szobor állt. Az uralkodó így szólt: „Rabbi, mint tudod, mi, rómaiak másként gondoljuk, mint ti, zsidók. Nekünk számos istenségünk van, az életben mindenért más-más istenség a felelős. Az egyik a villámlásért, a másik a jó termésért, a harmadik a pénzügyekért és így tovább. Istenségeinknek ráadásul szobrokat is állítunk, így még jobban megérthetjük és megláthatjuk a nagyságukat. Ebben a teremben számtalan istenségünk közül háromnak a szobrát láthatod. Nézd meg az arcukat! Milyen tökéletes vonások! Ez itt Vénusz, arca csodálatos, hívei szeretetből szolgálják őt. Ez a másik pedig Mars, rettenetes arca van és az emberek félelemből szolgálják őt. Végezetül itt van Jupiter a maga királyi vonásaival, hívei tiszteletből szolgálják őt. Istenségeink arcvonásai elárulják, hogy kik ők, mik ők. Mondd csak… Vajon a te Istened, a zsidók Istene hogy néz ki? Milyenek a vonásai? Szép vagy csúnya, félelmetes vagy kedves, tiszteletet parancsoló vagy éppen nevetséges?”

Jehosua rabbi illendően hallgatott egy pár pillanatig, majd így felelt a császár fogós kérdésére: „A Tóra azt tanítja nekünk, hogy soha senki nem láthatja meg az Örökkévaló, a mi Istenünk arcát. Mi, zsidók láthatatlan Istent szolgálunk”.

Hadrianus császár nagyot nevetett: „Láthatatlan Istent? Hát hogyan szolgálhattok egy olyan Urat, akit még látni sem lehet?” A rabbi nem késlekedett a válasszal: „Felség, kövess engem. Csakis kint, nagyszerű palotád fényes udvarában tudok választ adni a kérdésedre.” A hatalmas uralkodó, akit szórakoztatott a beszélgetés, beleegyezett és együtt kimentek a palota udvarába. Nyár közepéhez képest is szokatlanul forró nap volt, a Nap óriási tűzgolyóként szikrázott a ragyogó kék égen, és ahogy kiléptek az árnyékos és kellemesen hűvös folyosó hatalmas márványoszlopai közül, hirtelen éles napsütés vakította el őket. Amikor néhány perccel később szemük már hozzászokott a vakító ragyogáshoz, azt mondta a rabbi: „Fenség, ha látni kívánod Istenem arcát, akkor egyenesen bele kell nézned a Napba.”

A császár, aki eddig örömét lelte a beszélgetésben, hirtelen rettenetesen dühös lett és kiabálni kezdett: „Te bolond!” – kiáltotta. –„Hát hogyan nézhetnék a Napba? Magad is jól tudod, hogy aki a Napba néz, az megvakul! Talán ezt kívánod tenni uralkodóddal?” Jehosua rabbi azonban nem ijedt meg: „Látod, császárom, igazad van. A Napba valóban nem lehet belenézni. Azt azonban tudnod kell, hogy a Nap Mindenható és Örökkévaló Istenünk egy szolgája csupán. Ha nem vagy képes arra, hogy befogadd Isten szolgáinak csillogását, akkor vajon hogyan tekinthetnél egyenesen a világ Teremtőjére, a mi Istenünkre?”

Hadrianusnak a torkára forrt a szó. Jehosua rabbi, mint már annyiszor, ismét bebizonyította, hogy sokkal bölcsebb nála és az esze is gyorsabban forog. A rabbi ezután elköszönt és visszatért népéhez, hogy együtt szolgálják a láthatatlan és Örökkévaló Istent.

Megjelent: Egység Magazin 32. évfolyam 155. szám – 2022. június 14.

 

Megszakítás