Az előző rebbe, Joszéf Jicchák Schneersohn rabbi 1927-ben Moszkva legnagyobb zsinagógájában mondott emlékezetes beszédet Purim ünnepének kiemelt jelentőségéről és arról, hogy purim kátán is milyen fontos időpont: egy nap, amikor újra magunkra kell vennünk, ismét el kell fogadnunk a Tórát. A helyszín megválasztása lényeges, ugyanis a rebbe komoly veszélyt vállalt magára abban az időben azzal, hogy nyilvánosan ilyen beszédet tartott. Ő azonban éppen Purimhoz kapcsolódva, mintegy a történetben szereplő Mordechájt megszemélyesítve, a veszélyekkel nem törődve, büszkén vállalta népét és hagyományait.

Szökőévekben a zsidó naptárban két ádár hónap szerepel. Az ünnepeket nagyrészt a második ádár hónapban tartjuk meg, az elsőben általában csak megemlékezünk róluk. Ádár legjelentősebb ünnepe Purim, az első ádárban purim kátán, kis purim, néven a naptár kiemelt napja (idén február 15-ére esett), de nem ünnepnap. Vagy mégis?

A haszid filozófia szerint minden egyes napnak megvan a saját karaktere és szerepe. A zsidó évek számításának 19 éves ciklusában 19 purimot számlálhatunk, ám csak hét purim kátánt. Érthető hát, hogy a ritkábban elérkező ünnepre különleges figyelmet szánunk.

Hogyan tisztelhetünk meg egy ritka és számunkra fontos napot? Minden percét ki kell használnunk. A Misna (Megila 6b) egyébként szinte egyenrangúnak tartja a két napot, Purimot és purim kátánt: nincs különbség az első és a második ádár között, kivéve a megilaolvasást és a szegényeknek kiosztott ajándékokat – olvassuk.

Ugyanakkor, amikor az első ádár 14. napját kis purimnak nevezzük, akkor azt érzékeltetjük, hogy ez a nap kevésbé értékes, mint purim napja. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a nap következik előbb a naptárban, így lehetőséget teremt számunkra, hogy jobban felkészüljünk Purim különleges napjára. Bár bölcseink csak azt rendelték el, hogy Peszách, Sávuot és Szukkot előtt harminc nappal kezdjük meg a felkészülést az adott ünnepre, purim kátán lehetőséget biztosít arra, hogy Purim ünnepéhez is ugyanilyen felkészülten érkezzünk.

Ádár hónappal kapcsolatban gyakran idézett mondat: Mi senichnász ádár, márbin beszimchá – amikor elérkezik ádár hónap, megsokasodnak az örömeink. Ebben az évben erre kettős lehetőségünk van, éljünk vele és használjuk fel az év 13. hónapját a tanulásra és minél több micva megtételére.

Megjelent: Gut Sábesz 24. évfolyam 24. szám – 2022. február 17.