A zsidó időszámítás szerint 5782. év, úgynevezett smitá év a végéhez közeledik. A smitá szabályai elsősorban a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatosak; az ilyen években kötelező szünetelni mindenfajta mezőgazdasági termelést Izraelben. Ezen túl azonban a Tóra utasítása szerint ilyenkor minden kölcsönünk elévül (5Mózes 15:1-2.): „Minden hetedik év végén tégy elengedést. Ez pedig az elengedés módja: Engedje el minden hitelező az adósságot, amit kölcsönzött felebarátjának. Ne szorítsa felebarátját és testvérét, mert elengedést hirdettek az Örökkévaló előtt”.

A Tóra továbbá arra is figyelmeztet (uo. 9.), hogy „Őrizkedjél, hogy ne legyen valamely alávaló gondolat a te szívedben, mondván: Közeledik a hetedik év, az elengedés éve; és szemed könyörtelen lenne szűkölködő testvéreddel szemben, és nem adnál neki semmit; és ő kiált ellened az Örökkévalóhoz, és vétek lesz rajtad.”

A talmudi bölcsek látva, hogy a zsidók tartózkodnak a kölcsönadástól a hetedik év környékén, kidolgoztak egy olyan jogi megoldást, amelynek keretében a hitelező átadja az adósságot a bét din bíróságnak, és így az nem évül el. Ezt a jogi formulát nevezik pruzbulnak. A pruzbul elve azon alapszik, hogy a Tóra törvénye szerint csak az olyan kölcsönök évülnek el, amelyeket még be kell hajtani. Az olyan tartozás azonban, amely már be lett hajtva, vagy olyan mintha már be lenne hajtva, nem évül el. Egy bíróság felé való tartozás annyira erős, hogy olyan mintha már be lenne hajtva.

Néhányan azon az állásponton vannak, hogy a pruzbult már az év elején meg kell kötni. Az adóság elévülése azonban a legtöbb vélemény szerint a smita év végén áll be, így a pruzbult mindenképpen a smita év végén kell megkötni. A pruzbul szerződést még az újév beállta előtt kell két zsidó tanú előtt kitölteni, és azt a követő napokban eljutatni a Bét Dinhez.

A Budapesti Ortodox Rabbinátus a mellékelt szerződés megküldésével megadja mindenkinek a lehetőséget e szokás-törvény megtartására. A pruzbul szerződést még az újév beállta előtt kell két zsidó tanú előtt kitölteni, és azt a következő napokban eljutatni a Rabbinátushoz (cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4. I/1., betdin@zsido.com).

Budapest, 2022. szeptember 19.

Pruzbul szerződés

A Budapesti Ortodox Rabbinátus három rabbijának

Oberlander Báruch rabbinak,

Hurwitz Sholom rabbinak,

Glitzenstein Chájim Sául rabbinak

הריני מוסר לכם [בשטר] כל החובות שיש לי, שאגבה אותם כל זמן שארצה.

[Írásban] átadok Önöknek minden felém szóló tartozást,

hogy azokat bármikor behajthassam.

Vezeték és személynév Cím Tanú Tanú Aláírás Dátum
           

Fotó: Unsplash