Az ország zsidó közössége viszonylag rövid múltra tekint vissza. Az elsőként ide érkező zsidók a 19. század végén érkeztek, és minden vágyuk az volt, hogy beolvadjanak Paraguay társadalmába. Néhány évtizeddel később nagyobb számú szefárd közösség vándorolt be Törökországból, Görögországból és Palesztinából. Ők alapították az ország első zsinagógáját. 

A következő bevándorló hullám az 1920-as években következett be, ekkor az Európában erősödő antiszemitizmus elől menekülők érkeztek, összesen körülbelül 15 ezren. Paraguay a későbbiekben is befogadó volt a zsidókkal, így például az argentin menekültekkel is.

Az országban három zsinagóga és egy zsidó iskola működik. A paraguay-i zsidók között magas a vegyesházasságok aránya, és jellemző az asszimiláció is. A helyi chábád küldöttek működtetik az ország egyetlen ortodox zsinagógáját. Bár nagyon kevés a vallásos zsidó, mégis nagyon  népszerű a helyi chábád közösség: rendezvényeik rendszerint nagyon sikeresek és látogatottak. Bár csak nagyjából ezer zsidó él az országban, legnagyobb részük aktív a közösségi életben, még a vegyesházasságból született zsidó gyerekek közül is sokan a zsidó iskolában tanulnak. A közösség kicsi, de nagyon aktív és befogadó.

Ezzel együtt nagyon nehéz kóser ételhez jutni. 2007-ben összesen három család vezetett kóser háztartást, ide értve a lubavicsi küldötteket is. Kóser ételért érdemes hozzájuk fordulni: a chábád házban tárt karokkal fogadják az arra járó zsidókat. Ugyancsak ők üzemeltetik Asunciónban, a fővárosban a mikvét. A legtöbben, akik vallásossá válnak, elköltöznek Brazíliába vagy Argentínába, ahol sokkal nagyobb vallásos közösség él.

forrás: travelingrabbi.com

További olvasmány:
Paraguay-i Zsidó Múzeum

 

Megszakítás