Oberlander Báruch rabbi látogatást tett Pozsonyban múlt héten Dovid Twersky rabbinál, aki 1968 óta a szkveri haszidok vezetője. Az Ukrajnából származó közösség, amelynek központja napjainkban a New York állam beli New Sqaure településen található, a haszidizmus csernobili ágához tartozik. A szkveri Rebbe az utóbbi években rendszeresen látogat el nyaranta egészségi okok miatt Pozsonyba, ahonnan Pöstyénbe jár gyógyfürdőbe.

Idei látogatása alkalmával ismét fogadta a magyaországi Chábád mozgalom vezetőjét, Oberlander Báruch rabbit is. Közel háromnegyed órás találkozójukon a szkveri Rebbe behatóan érdeklődött a magyarországi Chábád oktatási munkájáról és az Oberlander rabbi által vezetett Budapesti Ortodox Rabbinátus tevékenységéről. Részletekbe menően kérdezett a rabbinátus munkájában résztvevőkről, feladataikról és eredményeikről.

A beszélgetés során felmerült a két irányzat – Chábád és Csernobil – közötti kapcsolat, amely a múltban és a jelenben összeköti őket. „Még azok a haszid csoportok is” – hangsúlyozta a szkveri Rebbe – „amelyek nem tanulják mélységében a Chábád haszidizmus filozófiáját, azok nem azért tesznek így, mert – Isten őrizz – megkérdőjelezik annak tartalmát”.

Oberlander rabbi pedig beszélt mesteréről, Grünwald József pápai rabbiról, aki gyakran mesélt édesapja, Grünwald Jákob rabbi szokásáról, aki minden nap, reggeli ima előtt egy fejezetet tanult az imára való szellemi felkészülés gyanánt a Tánjából, ami Sneur Zálmán rabbinak, az Álter rebbének a Chábád haszidizmusról írt alapkönyve. Ezenkívül Grünwald rabbi azt is sokszor emlegette, hogy amikor 1943-ban Pápán letartóztatta a rendőrség, akkor a börtönbe a táliszán és a tfilinjén kívül a Tánját is magával vitte. Ehhez mindig hozzáette érdekességként, hogy később ugyanazon a napon – kiszlév hó 19-én – szabadult ki börtönéből, mint maga az Alter rebbe.

A szkevri Rebbét és Oberlander rabbit régi szálak fűzik össze. A rabbi édesapja gyakran tett látogatást a Rebbénél. A beszélgetés végén a Rebbe elárulta, hogy áldott emlékű Oberlander Áron mindig büszkén számolt be a magyarországi helyzetről és fia küldetéséről. „Ha ő nem említette meg, akkor én kérdeztem rá” – emlékezett vissza a Rebbe.

 

SZS

Megszakítás