A magyar uniós biztos a segélyezés újragondolását vettette fel a palesztin tankönyvek antiszemita tartalma miatt.

Az Európai Bizottság – hosszas késlekedés után – végre közzétette a Palesztin Autonómiában használt tankönyveket vizsgáló jelentését, melyből kiderült, hogy azokban hemzsegnek a zsidóellenes és terrorizmusra ösztönző tartalmak.

“Az Európai Uniónak át kellene gondolnia, hogy milyen feltételeket támaszt, amikor a Palesztin Autonómia oktatási programját finanszírozza” – mondta Várhelyi Olivér, az EU szomszédságpolitikai és bővítési biztosa, miután – négy hónapnyi titkolózást követően – kézhez kapta a jelentést.

„Szilárd fellépés az antiszemitizmussal szemben, a Palesztin Hatóság és az UNRWA rászorítása arra, hogy minőségi oktatásban részesítse a palesztin gyerekeket és az UNESCO békével, toleranciával, együttéléssel és erőszakmentességgel kapcsolatos álláspontjának megjelenítése a palesztin tankönyvekben” – foglalta össze elvárásait Várhelyi egy Twitter-üzenetben. Az UNRWA az ENSZ palesztin menekülteket és leszármazottaikat támogató szervezete, mely már többször keveredett botrányba terrorszervezetekkel fenntartott kapcsolatai miatt.

„Alaposan át kell gondolnunk az oktatásügy anyagi támogatásának feltételrendszerét” – tette hozzá Várhelyi, aki azonnal hatállyal jelentősen csökkentené a Palesztin Hatóságnak juttatott kifizetéseket, ám Josep Borell, az EU külügyi vezetője ellenzi ezt.

Ana Pisonero, az Európai Bizottság szóvivője megengedőbb hangot ütött meg és a jelentés „összetettségéről” beszélt, továbbá kijelentette, hogy a „tankönyvek nagy általánosságban megfelelnek az UNESCO előírásainak és a nemzetközi oktatásban elfogadott kritériumoknak, továbbá kiemelten kezeli az emberi jogok témáját”. Ezt követően Pisonero ennek ellentmondó kijelentést tett, amikor elismerte, hogy a „tankönyvek az ellenállásra buzdítanak, gyakran erőszakos módon és igen ellenségesek Izraellel szemben”.

Bár a szóvivő nem említette meg a szövegekben fellehető antiszemitizmust és az erőszakra való uszítást, mégis szükségét érezte, hogy elmondja: „Az EU nem tolerálja a gyűlöletkeltést és az erőszakra való uszítást politikai célból, továbbá elutasítja az antiszemitizmus minden formáját. Ezen elveinkről nem nyitunk vitát. Az EU szorosabb együttműködésre törekszik a Palesztin Hatósággal és a most közreadott jelentés alapján a tananyag reformját kezdeményezi, hogy a problémás témákra a lehető legrövidebb időn belül megoldást találjon. A Palesztin Hatóságnak továbbá magára kell vállalnia, hogy ellenőrzi a jelentés által nem vizsgált tankönyveket. Erről olyan megegyezést kötünk a palesztin vezetéssel, mely magába foglalja az oktatási anyagok folyamatos ellenőrzését, hogy azok megfeleljenek az UNESCO elvárásainak. Ez teljes egészében a Palesztin Hatóság felelőssége lesz”.

Brüsszel közvetlenül fizeti a palesztin tanárok és tankönyvírók bérét, tehát felelőssége van abban, hogy a palesztin gyerekeket a zsidók elleni gyűlöletre és erőszakra buzdítják és terroristákat állítanak példaképnek eléjük. A legutóbbi jelentést 2019-ben rendelték meg a Georg Echkert Intézettől, és 2021 februárjában kapták kézhez. A kétszáz oldalas munka 156 tankönyv és 16 tanári útmutató szövegét monitorozta. A szövegek 2017 és 2020 között készültek. A jelentésben több tucat olyan idézet olvasható, mely az erőszakot dicsőíti és démonizálja Izraelt és a zsidókat. „A tankönyvek ambivalensen és időnként ellenséges viszonyulnak a zsidókhoz és a zsidó népnek tulajdonított jellegzetességekhez. Gyakran tesznek negatív megállapításokat a zsidó néppel kapcsolatban, folyamatosan zsidóellenes előítéleteket hangoztatnak, különösen a jelenlegi politikai helyzet kapcsán” – áll a jelentésben.

Az egyik hittankönyvben például az a feladat, hogy vitassák meg a „zsidók többszöri kísérletét Mohamed próféta meggyilkolására és nevezzék meg az iszlám ellenségeit”. Ezzel kapcsolatban a következő megjegyzést teszi a jelentés: „A lecke központjában nem a próféta szenvedése áll, hanem sokkal inkább a zsidók feltételezett gonoszsága”. Azt is megemlítik, hogy a könyv igyekszik párhuzamot vonni az iszlám születésekor „csalárd módon” viselkedő zsidók és a napjainkban élő zsidók viselkedésével, meglehetősen uszító hangnemben. Párhuzamba állítja például Mohamed egyik nagynénjét, aki agyonvert egy zsidót és a palesztin nőknek a „zsidó cionista megszállással” szembeni ellenállását.

A tankönyvekben arról is olvashatnak a gyerekek, hogy Izrael elmozdította az ősi leleteket Jeruzsálemből és azokat „cionista feliratokat és jelképeket tartalmazó” hamisítványokra cserélte. A szövegekben hangsúlyosan jelenik meg az ellenállás és a forradalom témaköre, melyeket rendre fegyveres-maszkos terroristák fotóival illusztrálnak. Az izraelieket lemészárló terroristák dicsőítése egyébként nemcsak a történelemkönyvekben fordul elő, hanem matematika- és természetismeret-könyvekben is. Newton második törvényének magyarázatához például egy izraeli katonákra parittyával támadó palesztin az illusztráció.

A könyvekben gyakran visszatér a palesztin társadalomban rendkívül népszerű Dalal al-Mughrabi terroristanő alakja, mint a női egyenjogúság példaképe. Mughrabi 1978-ban társaival elrabolt egy izraeli buszt, majd megölt 38 utast, köztük 13 gyereket.  „Nincs nála jelentősebb női alak a palesztin történelemben. Az erőszak az egyetlen út, mellyel a nők kifejezhetik elkötelezettségüket népük és hazájuk iránt” – áll az egyik EU által finanszírozott tankönyvben. A földrajzkönyvek térképeiről természetesen hiányzik Izrael, és a Palesztina név szerepel a Földközi-tenger és a Jordán-folyó közötti területen. Ha meg kell említeni Izraelt, akkor a „cionista megszállás” kifejezést használják.

zsido.com

Forrás: Jpost