A rendkívüli közgyűlésen elhangzott: értékeinket a hitélet, az oktatás, a karitász és a kultúra területén egyaránt képviseljük.

December 19-én csütörtökön az EMIH rendkívüli közgyűlést tartott az Óbudai Zsinagógában. A közgyűlés apropóját az EMIH és a Kormány között 2019. november 18-án aláírt átfogó megállapodás közgyűlési támogatása adta, valamint döntés született az EMIH rövid nevének kiegészítéséről.

A megjelent küldötteket dr. Sarkadi Sándor, a közgyűlés elnöke köszöntötte, majd a napirendi pontok ismertetése után Glitzenstein Sámuelt az EMIH újlipótvárosi rabbiját kérte fel a nyitó ima levezetésére. A Zsilip központ népszerű rabbija a Vájésev hetiszakasz kapcsán utalt József és testvérei vitájára, melyben József – a korábbi „családi hagyományoktól eltérően” – azt képviselte, hogy nem csak a világtól elzárt pásztorként, hanem Egyiptom alkirályaként is lehet –  és kell is – az ábrahámi tanításokat követni és képviselni.

„József felismerte, hogy a világot csak akkor lehet megváltoztatni és egy jobb és szentebb helyé tenni, ha nem elzárkózunk előle. Az EMIH hitvallása is azt tanítja, hogy nem szegregálhatjuk magunkat, hanem részt kell vennünk az élet minden területén, és értékeinket a hitélet, az oktatás, a karitász és kultúra nyelvén és közegében egyaránt képviseljük” – mondta a rabbi.

A nyitó ima után Dr. Bodó Kristóf, a Hitközség jogásza ismertette az aláírt átfogó megállapodást, amely a kölcsönös kötelezettség-vállalásokról rendelkezik és csakis a felek közös megegyezésével bontható fel vagy módosítható.

A megállapodás egyhangú elfogadása előtt Dr. Sarkadi Sándor külön kiemelte a megállapodás történelmi jelentőségét és megköszönte mindazok munkáját, akik hosszú éveken át készítették elő a jogi anyagot. Ezen a ponton a küldöttek egy perc néma emlékezéssel fejezték ki tiszteletüket a pár éve elhunyt Dr. Bányai László, az EMIH korábbi jogásza előtt, aki a megállapodás kezdeti szövegezéséhez járult hozzá.

A megállapodás napirendi pontja után Köves Slomó rabbi státuszjelentést adott a Sorsok Háza fejlesztési programjának jelen állásáról külön megköszönve Surányi András túlélők körében végzett munkáját. A neves filmrendező már több mint 80 túlélővel készített életút interjút a kiállításhoz.  A vezető rabbi pár szóban összefoglalta a napokban napvilágot látott józsefvárosi Zsidó Színház programját és felkérte Kőszeghy Flóra építésztervezőt, hogy ismertesse a tervezett színház építészeti terveit.

A Közgyűlés utolsó pontja az EMIH székhelyváltozását (Pestről Óbudára) és névváltoztatását tartalmazó alapszabály módosításról szólt. A vezető rabbi ismertette a névváltoztatás előzményeit: tekintettel arra, hogy az EMIH az elmúlt években – a szakrális hitéleten túlmutatva – egyre több területen képviseli az autentikus zsidóság értékeit, fontos hogy ez a szervezet nevében is megjelenjen. Az EMIH rövid neve a „Magyar Zsidók Szövetsége” névvel egészüljön ki – javasolta a rabbi, amit kisebb vita után a Közgyűlés egyszerű többséggel el is fogadott.

 

Képünk illusztráció