1483-ban, tévét hónap 20-án nyomtatták ki az első úgynevezett Soncino Talmudot az itáliai Soncino család műhelyében. Az első példány a Talmud köteteit nyitó Bráchot traktátus volt. Ezen évforduló kapcsán mutatjuk be a Soncino család tevékenységét.

Az észak-itáliai Soncino városában élő, németországi származású Soncino család a zsidó irodalom terjesztésében szerzett múlhatatlan érdemeket. Jelvényük, egy torony, számos ősnyomtatványban megtalálható. A család leghíresebb és legtehetségesebb nyomdásza, Gersom ben Mose nagyapja, Jiszráel Nátán ben Smuel volt az első, aki héber szöveg nyomtatására alkalmas nyomdát állított fel. A család volt az első, aki nyomtatott, héber nyelvű Bibliát adott ki. Ezen kívül a Misna és a Gemárá (Talmud) traktátusait is kiadták, valamint 1485-86-ban egyéb könyveket, melyek közül egy peszáchi hágádát, valamint imakönyveket már korábban bemutattunk. A zsidó törvényekről, miszticizmusról és filozófiáról szóló könyveket is nyomtattak. Ahogy teltek az évek, Gersom vált a családban a szakma legfőbb mesterévé és a nyomda legfontosabb mozgatójává. Kinyomtatásra váró kéziratok után kutatva, illetve politikai üldöztetés elől menekülve egész Európát beutazta. Később, ahogy gyarapodott a vagyona, hordozható nyomdagépet vitt magával az utazásaira. Útjai során eljutott többek között a ma Svájc, Olaszország és Franciaország határán fekvő savoyai régióba is.  Végül Konstantinápolyban hunyt el 1534-ben. A helyi olasz nyelvjáráson kívül héberül, latinul és görögül is tudott, ami jó szolgálatot tett munkája során, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a nagyjából 100, általa nyomtatott, héber nyelvű könyv mellett további mintegy száz latin, illetve olasz nyelvű kötetet is kinyomtatott, szintén kiemelkedő minőségben, sőt, még egy antiszemita pap egy írása is az ő nyomdájából került ki.

Az adásvételi szerződés, Gersom Soncino aláírásával

A ránk maradt, 160-nál több, héber nyelvű ősnyomtatvány (a könyvnyomtatás első évtizedeiben nyomtatott könyvek) nagyjából egyharmada a Soncino család nyomdájából került ki. A család tagjai öt nemzedéken keresztül voltak tevékenyek e szakmában, és három földrészen adtak ki könyveket, összesen mintegy 200 különböző kötetet. Az első példány a fent említett Talmud-kötet volt 1483-ban, az utolsót pedig 1562-ben, Kairóban nyomtatták. Látható, hogy a család igen nagy hatást gyakorolt mind a vallásos életre, mind pedig a héber nyelvű irodalom fejlődésére, azon belül természetesen a nyomtatott irodalom kezdeteire. A kor adottságaihoz mérten a lehető legmagasabb színvonalon dolgoztak, mind a tipográfia, mind pedig a felhasznált anyagok tekintetében.

Egy lap a Soncino-talmudból

A Talmud kötetei mellett igen híres, és szintén időszerű a Széfer hámicvot hágádol (A parancsolatok nagykönyve), mely Gersom ben Mose Soncino első nyomtatása volt. A könyvet Mose ben Jáákov Mikoci írta, témája a háláchá (zsidó jog és törvénykezés). E kötet nyomtatását 1488. december 19-én fejezte be, és 10 nappal később már el is adta az egyik első példányt, ahogyan a ránk maradt, kéziratos számla alapján látjuk. Gersom Soncino maga írta alá a számlát – ez az egyetlen, tőle ránk maradt aláírás -, melyen ez állt: „Gersom, az áldott emlékű Mose Soncino fia, nyomdász”. A szöveg arról szól, hogy a vásárló, Mose ben Smuel Diena két éven belül nem adhatja el a könyvet. A dátum: 1488, tévét hó 25. (december 29.), 10 nappal a kötet elkészülte után.

 

zsido.com