A több mint 500 éve élt Gersom Soncino mindent megtett a zsidó irodalom erősítse érdekében.

Nemrégiben fedeztek fel egy könyvet, melynek érdekessége, hogy egy antiszemitizmusáról ismert itáliai pap írta a XVI. század elején, és nem más nyomtatta ki, mint Gersom ben Mose, a nyomdász Soncino család egyik tagja. Gersom volt családja legaktívabb nyomdásza, nyomdagépével sokfelé utazott, és számos könyv került ki a keze alól. A most felfedezett kötet Daniel Sperber rabbi, talmudtudós és a Bár Ilán Egyetem professzorának gyűjteményében található.

Az 1518-ban kinyomtatott könyvet az a Pietro Galatino írta, aki korának hírhedt antiszemita papja volt. Ezt támasztja alá könyvének címe is: Zsidóellenes esszé. A nyomtatásra az itáliai Ortona városában került sor. Itt Soncino még két másik könyvet is kinyomtatott. A könyv magán viseli a Soncino által nyomtatott művek jellegzetességeit, mint például a fametszetes keretű illusztrációkat minden egyes fejezet elején.

A Soncino-család a zsidó irodalom terjesztésében szerzett múlhatatlan érdemeket. A család az észak-itáliai Soncino városában lakott. Gersom nagyapja volt az első, aki héber szöveg nyomtatására alkalmas nyomdát állított fel. A család volt az első, aki nyomtatott, héber nyelvű Bibliát adott ki. Ezen kívül a Misna és a Gemárá (Talmud) traktátusait is kiadták, valamint 1485-86-ban a peszáchi hágádát, imakönyveket és a zsidó törvényekről, miszticizmusról és filozófiáról szóló könyveket is kinyomtattak. Ahogy teltek az évek, Gersom vált a családban a nyomtatás legfőbb mesterévé és a nyomda legfontosabb mozgatójává. Kinyomtatásra váró kéziratok után kutatva egész Európát beutazta. Később, ahogy gyarapodott a vagyona, hordozható nyomdagépet vitt magával az utazásaira. Útjai során eljutott többek között a ma Svájc, Olaszország és Franciaország határán fekvő szavojai régióba is. A helyi nyelvjáráson kívül héberül, latinul és görögül is tudott, ami jó szolgálatot tett munkája során.

A zsidók itáliai történelméből ismert tény, hogy Galatino idejében hatalmas vita zajlott a zsidó könyvek és a zsidók kapcsán. A zsidó könyveket, ezek között is elsősorban a Talmudot a „gonosz forrásának” tartották, és I. Miksa német-római császár végül elrendelte az összes zsidó könyv elkobzását. Néhány német tudós azonban ellenezte ezt a rendeletet, mivel, mint mondták, a zsidó szövegek keresztény igazságokat is tartalmaznak. Így a rendeletet végül visszavonták. E légkörben született meg Galatino könyve, hogy bemutassa a zsidó irodalomban rejtőzködő keresztény „igazságokat”. A Soncino család az író kiléte ellenére eredeti nyelven nyomtatta ki az írást, talán azzal a céllal, hogy igazolja a kor keresztény tudósai számára a zsidó könyvek legitimitását.

Meron Eren, a könyvet hamarosan árverezésre bocsátó Kedem Aukciós Ház egyik alapítója a következőket mondta a könyvvel kapcsolatban: „Úgy tudjuk, hogy Soncino mindent, amit csak tudott, megtett, hogy a zsidó irodalmat erősítse, és nem hagyta, hogy bármi is az útjába álljon. Biztos vagyok abban, hogy a zsidó könyvek elkobzására kiadott rendelet volt a legfontosabb faktor, mely meggyőzte Soncinót, hogy egy jól ismert antiszemita könyvét kinyomtassa. Ez a történet egyébként felhívja a nagyközönség figyelmét arra a történelmi jelenségre, hogy elkötelezett antiszemiták fontosságot és legitimitást tulajdonítottak különféle zsidó könyveknek és iratoknak.”

zsido.com

Forrás: JPost

A képen:Egy oldal a zsidóellenes könyvből