NEEMÁN PÉNZÜGYMINISZTER ÉS LAU FŐRABBI HIRSCHBERG GÁBRIEL TEMETÉSÉN

Gábriel Hirschberg szülei, akik előző éjjel jöttek Budapestről, testvére Eli (András), aki jelenleg a Máchon Méir jesivában tanul, Jiszráel M. Lau országos főrabbi, az Áteret Kohánim jeruzsálemi jesivá vezetői és növendékei, Csejtei István magyar nagykövet, az izraeli magyar közösség sok tagja, Jáákov Neemán magyarszármazású pénzügyminiszter és sokan mások vettek részt múlt hét pénteken Gábriel Hirschberg temetésén a jeruzsálemi Nyugalom hegyén.

Hirschberg, aki Budapesten született, hat évvel ezelőtt jött Izraelbe. Előbb a hadseregnél – Goláni hadosztály – szolgált három évet, majd jesivába kezdett járni és vallásos életmódra tért át. Néhány nappal azelőtt, hogy elérte őt az orvul gyilkoló arab terroristák golyója – fegyverviselési engedélyt kért és kapott, de már nem volt alkalma önvédelmi fegyvert venni. Kérelmében előadta, hogy Jeruzsálem arab lakta óvárosában lakik – ott van az Áteret Kohánim jesivá ahol tanul – és “ott az életveszélyes”.

Lau országos főrabbi gyászbeszédében szentnek nevezte Gábrielt, aki az Ország és a Tóra oltárán esett el. Akinek ellenséges golyó oltja ki az életét, arra a hagyomány szerint azt mondjuk “Hásém jinkom dámo” (Isten bosszulja meg kiontott vérét”) – mondotta a főrabbi.

Jáákov Neemán, a makói származású vallásos pénzügyminiszter gyászbeszédében a jelenlévő szülőket vigasztalta majd Gábriel testvére, Eli mondott héberül néhány szót, amit sírása szakított félbe.

Társai a jesivában emlékoszlopot állítottak tiszteletére, a rendőrség pedig új rendőrőrsöt nyitott a jesivá tőszomszédságában. Az Áteret Kohánim jesivá Jeruzsálem óvárosának muszlim negyedében a békés együttélést akarja demonstrálni zsidók és arabok között. Pár házzal arrébb lakik Arik Sáron gazdasági csúcsminiszter.

Az Izraelben élő magyar zsidó diákok és jesiva növendékek között mély megdöbbenést keltett Gábriel Hirschberg mártírhalála. Rövid körkérdésre válaszolva senki nem gondol a hazamenetelre; mindenki ökölbeszorított kézzel beszél a gyilkos arab terrorról.

Naftali Kraus

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 7. szám – 2014. augusztus 5.