Tecáve
Minek a csengettyű?
A főpap köntösén arany csengettyűk voltak, amelyek hallatták hangjukat amikor a főpap a Szentélybe jött. Miért volt erre szükség? Azért – mondja Rásbám, Rási unokája – mivel Jom Kippurkor, amikor a főpap a Szentek Szentélyébe jön, teremtett lélek ne legyen ott. Ezért volt a csengettyű, hogy hangja elrettentse a kíváncsiskodókat.
Egyszer reb Chájim, a briszki rabbi, látott egy zsidót a zsinagógában, aki hangosan, szinte kiabálva imádkozott. Mondta neki: drága zsidó testvérem, hiszen tudod, hogy a főpapnak azért kellettek a csengettyűk a köntösén, hogy mindenki hallja amikor a Szentélybe jön – imádkozni. Most gondold meg: ha a főpap olyan hangosan imádkozott volna mint te – minek kellettek volna neki a csengettyűk? Hiszen mindenki hallotta volna hangos imáját?…
Naftali Kraus

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 21. szám – 2015. március 21.

 

Megszakítás