Az oktató nem volt hajlandó ajánlást írni egy izraeli ösztöndíjra pályázó hallgatójának.

John Cheney-Lippold, az egyetem amerikai kultúra tanszékének oktatója először azt közölte hallgatójával, hogy támogatja a külföldi ösztöndíjra való pályázatát, és ajánlólevelet is ír a számára. Amikor azonban kiderült, hogy a külföld ez esetben a zsidó államot jelenti, azonnal visszakozott.

„Abigail, szörnyen sajnálom, hogy amikor először átfutottam a levelét, nem figyeltem fel egy fontos részletre. Bizonyára tudja, hogy tanszékünk akadémiai bojkottot hirdetett meg Izrael ellen a Palesztinában élő palesztinok ügye miatt. A bojkott magába foglalja az ott tanulni szándékozó hallgatók számára írandó ajánlóleveleket is. Erről már korábban is tájékoztatnom kellett volna, amiért elnézést kérek. Azonban álláspontunk értelmében vissza kell utasítanom az ajánlólevél megírása miatti kérelmét. Kérem, tudassa velem, hogy esetleg egy másik levél megírását igényli-e, melyhez örömmel nyújtok majd segítséget.” – állt a professzor üzenetében.

A diáklány panaszt tett az egyetem vezetőségénél, akik válaszul sajnálkozó nyilatkozatot jelentettek meg az ügyben. „Kiábrándító, hogy az egyik munkatársunk személyes politikai meggyőződése miatt vonja meg egy hallgatótól azt a támogatást, melyet egyéként hajlandó lenne megadni. Egyetemünk határozottan elítéli az izraeli oktatási intézmények elleni bojkottot. A Michigani Egyetem egyetlen tanszéke sem helyezkedhet ettől eltérő álláspontra. Legfontosabb számunkra hallgatóink akadémiai előmenetele. Az egyetem feladatának tekinti, hogy ehhez minden hallgató megkapja a megfelelő támogatást.” – áll a közleményben. A vezetőség közleménye ugyan nem említette név szerint a professzort, ám kijelentették, hogy hamarosan „komolyan megtárgyaljuk az intézmény által vallott közös értékek szerepét a hallgatók támogatásában”.

Az egyetem vezetősége 2017-ben már elutasított egy olyan hallgatói kezdeményezést, mely az izraeli cégek és az Izraellel kapcsolatot fenntartó amerikai vállalatok teljes bojkottját követelte. „Egyetemünk hosszú idő óta olyan közösség, mely tudományos kutatások által kívánja az emberiség helyzetét jobbítani. Együtt kell működnünk, hogy megérthessük a legösszetettebb problémákat, melyek az intézményen belül vagy azon kívül felmerülnek. Ehhez élénken részt veszünk a világ eseményeinek megfigyelésében. Az Izraellel szembeni bojkottmozgalom éppen azokat a szilárd alapelveket sérti, melyekre nagyszerű egyetemünk épül” – nyilatkozta akkor az intézmény vezetősége.

Az antiszemitizmus ellen küzdő amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL) élesen elítélte Cheney-Lippold professzort. „Ez elfogadhatatlan. A diákok tanulni akarnak, tanulmányi előmenetelük soha nem válhat politikai előítéletek áldozatává. Az egyetemnek nyilvánosan ki kell állnia az Izraelt sújtó akadémiai bojkott ellen” – írta Jonathan Greenblatt, az ADL nevében.

Michigan állam egyébként tavaly már törvénybe is foglalta, hogy tilos személyeket, közintézményeket vagy országokat bojkottálni, továbbá megtiltotta, hogy állami intézmények olyan személyekkel tartsanak fenn kapcsolatot, akik másokat azok származási országa, vagy üzletfeleinek származási országa miatt bojkottálnak. A törvény nem említi Izraelt, azonban a gyakorlatban elsősorban a BDS-mozgalom lehetőségeinek korlátozását jelenti.

zsido.com

Forrás: TOI

 

 

 

Megszakítás