Lévi Jicchák rabbi, Izrael népének nagy védelmezője korának kedvelt rebbéje volt. Igen közel állt a Chábád haszidizmus alapítójához, az Álter Rebbéhez és unokáik házasságkötése révén rokoni kapcsolatba is kerültek egymással. Lévi Jicchák rabbi ismert volt arról, hogy mennyire szerette és segítette a zsidókat mindenfelé és támogatta Izrael Földjén élő zsidó testvéreit – írja a Crownheights info.

Lévi Jicchák rabbi több állomás után végül 1785-ben érkezett Berdicsevbe, és ettől fogva majdnem 25 éven át vezette az ukrajnai városka zsidó közösségét. Híres haszid udvart alapított, közössége szerette és mindenben követte. Évente több ezren érkeztek hozzá Kelet-Európa minden szegletéből tanácsért, segítségért, inspirációért. Mindemellett nem volt könnyű az élet Berdicsevben. Hiába volt ugyanis pezsgő zsidó központ, mégis nagy mértékben befolyásolta a hászkálá, a „zsidó felvilágosodás” szelleme. A helyi színházban gyakran figurázták ki a hagyományokhoz hajlíthatatlanul ragaszkodó rabbit, de aki egyszer is találkozott vele személyesen, azt mindig meggyőzte őszinte, erőteljes és karizmatikus személyisége.

Lévi Jicchák rabbi jorcájtja, vagyis halálozási évfordulója tisré hó 25-re esik. Sírja a ma Ukrajnában található Berdicsevben van. A temetőt, ahol a sír található, a szovjetek 1929-ben meggyalázták. Mivel a környékbeli haszidok tudták, hogy a rebbe sírja is a célpontok között van, az éjszaka leple alatt új sírt emeltek a valódi sírhely fölé. A háború után a megtévesztésként épített síremlék fölé emeltek ohelt, vagyis a sírt magába foglaló, imádkozásra alkalmas épületet. Sokan jártak ide imádkozni, szívüket kiönteni, lelkükön könnyíteni.

Néhány évvel ezelőtt Moshe Thaler rabbi érkezett Berdicsevbe a Rebbe küldötteként. Thaler rabbi éjt nappallá téve dolgozott a berdicsevi közösség felélesztésén. Imádkozásokat vezetett, iskolát nyitott és a közösség tagjainak minden gondját-baját meghallgatta, ezért megszerették őt, és bízni kezdtek benne. Feladatai közé tartozott a temetők és Lévi Jicchák rabbi oheljének gondozása. Úgy döntött, hogy az ohelt padlófűtéssel látja el. A munkálatok közben a szakemberek meglepő felfedezést tettek: az ohel és a benne levő sír alatt mélyen sírkamrára bukkantak.

A felfedezést követően Thaler rabbi más rabbikkal tanácskozott, akik biztosították arról, hogy fontos munkát végez, amikor meg akar bizonyosodni arról, hogy a valódi sírhelyet találta-e meg.

„Nemcsak hogy felszínre hozhatja a valódi sírt, hanem kötelessége ezt tenni”

– mondták. Megkezdődtek a feltárási munkálatok és hamarosan több sírra bukkantak: Lévi Jicchák rabbi és fiainak nyughelyére.

Bár a háború tovább folytatódik Ukrajnában, Thaler rabbi szorgalmasan dolgozik közössége ellátásán. Lévi Jicchák rabbi halálozási évfordulóján a most feltárt, valódi sírnál személyesen imádkozott mindazokért, akik elküldték neki a kérésüket, hogy imádkozzon értük, családi békéjükért, megélhetésükért, házastársért, gyógyulásért.

Thaler rabbi korábban felújíttatta Lévi Jicchák rabbi zsinagógáját:

„Ez volt az ország egyik legcsodálatosabb zsinagógája”

– mondta Moshe Thaler rabbi. 

„Most nemcsak újjáépítjük az épületet, de meg is növeljük a területét. Az új épület hatszáz négyzetméteres tere egyaránt szolgálja majd a közösséget és a turistákat. Megőrizzük a történelmi motívumokat, új női részt építünk, valamint mikve [rituális fürdő], étkező és konyha is helyet kap majd az új központban. Imádkozunk azért, hogy hamarosan ismét béke legyen és mindenki meglátogathassa ezt a különleges zsinagógát.”