November 11-én, vasárnap a magyarországi barátok és ismerő­sök is osztozhattak az Oberlan­der család örömében, mi­vel Bu­­dapesten is rendeztek egy ün­nepséget Náchmán fiuk eljegy­zése alkalmából. Az ünnepségre Budapestre érkezett a menyasszonnyal két nővére és az édesapja is.

Náchmán Oroszországban, Iz­raelben és Kanadában folyta­tott rabbinikus tanulmányai után tavalyelőtt költözött vissza Bu­dapestre, ahol édesapjának, a Bu­dapesti Ortodox Rabbinátus ve­zetőjének, Oberlander Báruch rab­binak segít a Magyarországon gyártott kóser termékek ellenőrzésében. A menyasszony Cha­ni Vorst, Rotterdomi egykori főrabbijának unokája. A család az izraeli Kiryat Malachiban él, ahol Chani édesapja, Shelomo Vorst szoferként, Tóramásolóként dolgozik. Chani édesanyja két éve hunyt el. Az ő felmenői Magyarországról költöztek Izraelbe: a Wertheimer család a Nyíregyházától nem messze fek­vő Balkányból, a Berkovics család pedig a mai Szlovákia terüle­tén található Szenicéből származik. Az esküvőre Isten segítségével december 31-én kerül sor, az izraeli Kfár Chábádban, melyre mindenkit szeretettel várnak!