Nagy-Britannia mintegy 300 000 főt számláló zsidó közössége Európában a második, a világon pedig az ötödik legnépesebb. A helyi zsidó közösség története XI. századra nyúlik vissza, noha a XIV-XVII. században gyakorlatilag nem laktak zsidók Angliában. A XVIII. századtól kezdve azonban egyre inkább megerősödött a közösség, és ez a virágzás a – hagyományosan és tagadhatatlanul erős – antiszemitizmus ellenére a mai napig tart.

A brit zsidók kétharmada Londonban és környékén él. A londoni zsidó élet szíve a Golders Green és a Stamford Hill városrészek számtalan zsinagógájukkal, kóser éttermeikkel, boltjaikkal és más intézményeik-kel. Ezen kívül jelentős méretű közösséget találhatunk Manchesterben és Leedsben, abban a két iparvárosban, ahova a kelet-európai bevándorlók nagy része érkezett egy évszázaddal korábban. Az országban több mint 400 zsinagóga található, minden irányzat híve megtalálhatja a kedvére valót.

Bár a holokauszt után elfogadhatatlanná vált a zsidógyűlölet a brit társadalomban, a XXI. század kezdetétől, elsősorban a növekvő, radikális muszlim kisebbség köreiben, ismét fellángolt az antiszemitizmus. Emellett nyílt Izrael-ellenesség is tapasztalható a politikai élet jobb- és a baloldalán egyaránt.

Természetesen az Egyesült Királyságban is jelen van a Chá-bád. A legnagyobb lubavicsi közösség Londonban található, ahol több központ, iskola, oktatási centrum, zsinagóga, mikve és egyéb várja az érdeklődőket, ta-nulási lehetőségekkel, kóser étellel és zsidó élményekkel minden korosztály számára.

Ez a londoni Chábád közösség látta vendégül Oberlander Báruch rabbit két héttel ezelőtt, amikor előadást és hajnalig tartó fárbrengent tartott az összegyűlt érdeklődőknek a brit főváros Chábád központjában.  „Ha egy rabbi elmegy egy városba, akkor az a szokás, hogy találkozik a helyi rabbival” – mesélte a látogatásról. „Elmentem Ephraim Padwa rabbihoz, aki a Kedassia közösségének főrabbija.” Az ortodox közösségeket magába foglaló szervezet vezetőjével munkakapcsolatban is van Oberlander rabbi, hiszen a Kedassia szintén ad kósersági pecsétet a Budapesti Ortodox Rabbinátus által felügyelt kóser élelmiszerekre. A két rabbi olyan „szakmai” kérdéseket vitatott meg, melyek az általuk vezetett rabbinikus bíróságokon merültek fel, emellett Padwa rabbi nagy érdeklődéssel kérdezősködött a magyarországi zsidó életről.

Megszakítás