Köszönjük a csodát

A Talmudban vitát találunk arról, hogy a Hanuka ünnepének nyolc napjára, hogyan a leghelyénvalóbb emlékez­nünk. Sámáj azon a véleményen van, hogy az első este nyolc mécsest kell gyújtanunk, a második este csak he­tet és így tovább jelezve, hogy hány nap van még hátra az ünnepből. Ezzel szemben Hilél úgy tartja, hogy min­den este eggyel többet kel gyújtanunk. A kettő közül Hilél véleményét fogad­juk el, ő ugyanis azzal érvel, hogy „a szentségben mindig felfelé és nem le­felé kell haladni”.

Ez a gondolat nem csak Hanukára, hanem az élet minden területére igaz. A zsidó vallás tanítása szerint előre kell haladnunk, hiszen azok a nehézségek, amelyek tegnap még akadályok voltak, mára már megoldott feladatok, és ma ujjakkal kell szembe néznünk. Az életre úgy kell tekintenünk, mint egy hosszú távú megbízásra, amelyben minden ál­dott nap egy újabb „versenyszám”.

Az egy napra elegendő olaj hanukai csodája, minden nap egyre csak na­gyobb lett. A mi csodánk, a magyaror­szági zsidó élet újjáéledése is egyre na­gyobb csoda. Minden évben, minden nap újabb nehézségekkel (értsd felada­tokkal) kell szembe néznünk, amelyekről aztán kiderül, hogy minden nap még több erővel és energiával vagyunk meg­áldva, hogy megoldjuk azokat.

A sikeres projektek és programok – egy nyugati téri gyertyagyújtás, kor­csolyázás a műjégpályán vagy hanukai Hanna Női Klub koncert – eléréséhez a ti segítségetek is egyre sokasodik. Ahogy a feladatok növekednek, úgy a segítő kezek is egyre gyarapodnak. Nagyon jó ez így, hiszen egy valódi közösséget csak a közösség tagjainak segítségéből, szellemi és anyagi hozzá­járulásából lehet megteremteni. Mind­annyian segítetek, ki anyagiakkal, ki kapcsolatokkal, ki a jó hangjával vagy szervező képességével.

Köszönjük nektek, és kívánjuk, hogy mindannyiunk életében képe­sek legyünk meglátni a csodát, amely a hanukai lángokhoz hasonlóan fényt hoz a szürkeségbe, a sötétségbe.

Oberlander Báruch

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon­dani mindazoknak, akik adományaik­kal támogattak bennünket, és ezzel is lehetővé tették, hogy például az Egy­ség egy újabb száma kerüljön az olva­só kezébe:

Michalesvili Slomo           250 000 Ft
 Róth György                    100 000 Ft
Szenté Szabolcs                100 000 Ft

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 60. szám – 2014. augusztus 3.