A kommunikációs miniszter szerint senkinek sincs joga korlátozni az előfizetők azon jogát, hogy tetszés szerinti tartalmakhoz férjenek hozzá. A közösségüket féltő háredi képviselők tiltakoznak a döntés ellen – írja az Arutz7.

Izraelben évtizedek óta léteznek úgynevezett „kóser mobiltelefonok”, melyeket a szigorúan vallásos háredi közösség tagjai használnak. Eleinte a „kóserság” csupán annyit jelentett, hogy a készülékek nem voltak alkalmasak szöveges üzenet küldésére és fogadására, illetve bizonyos, tiltott tartalmakat szolgáltató számokat nem hívhattak fel, az okostelefonok megjelenésével azonban a tilalom kiterjedt a mobilinternet használatára is. A háredi társadalomban az ilyen típusú készülékek használta nem opció, hanem kötelesség. Aki nem kóser telefont használ, súlyos közösségi retorziókra számíthat. Ahhoz, hogy ezt ellenőrizni tudják, a kóser előfizetésekhez tartozó telefonszámok felismerhetőek.

A Joáz Hendel miniszter által bejelentett és július 31-én életbe lépő reform éppen ez utóbbi elemet változtatja meg. Ezentúl, ha valaki kóser előfizetést vásárol, majd idővel normál csomagra akar váltani, megtarthatja az eredeti telefonszámát, azaz senki sem tud majd arról, hogy már nem követi a háredi rabbik előírását. Emellett a kóser vonalra előfizetők szabadon dönthetnek majd arról, hogy továbbra is zárolva maradjanak-e számukra olyan telefonszámok, melyek a háredi értékrenddel össze nem egyeztethető szervezetekhez tartoznak. További újítás, hogy a kóser előfizetéshez tartozó SIM-kártyákat ezentúl nem kóser készülékben (azaz okostelefonokban) is lehet majd használni.

Hendel azzal indokolta döntését, hogy az új szabályozás hatására tovább növekszik a piaci verseny a mobilszolgáltatók között, ami árcsökkenéshez vezet. „Egy miniszer feladata az, hogy olyan döntéseket is meghozzon, melyek jelentős ellenkezést váltanak ki, mert a legfontosabb érdek nemcsak egy bizonyos szektor, hanem a teljes társadalom életkörülményeinek javítása. Ezek a reformok lehetővé teszik a háredi közösség tagjai számára, hogy önálló döntéseket hozzanak, a szolgáltatókat pedig árcsökkentésre és a szolgáltatás színvonalának emelésére ösztönzik. A kóser telefonok piacán eddig monopólium uralkodott, mely korlátozta a mobilitást és magasan tartotta az árszínvonalat. Ha káosz uralkodik a piacon és igazságtalanság éri a fogyasztókat, ott közbe kell avatkozni. Ezentúl minden egyes ember szabadon választhat mobilszolgáltatót, előfizetési csomagot és készüléket” – jelentette ki Hendel.

„Aki akar, maradhat a jelenlegi szolgáltatójánál és a kóser előfizetésnél. Egyes telefonszámok elérhetetlenek lesznek a számára és nem lesz internet-hozzáférése. Azonban szabadon válthat szolgáltatót és szolgáltatási csomagot, akár olyat is, mely nem kóser. Izraelben egyforma jog és egyforma feltételrendszer illet meg mindenkit. Fontos hangsúlyozni, hogy senkit sem kényszerítünk semmire és csak 18 éven felüli előfizetők élhetnek a számhordozás lehetőségével”

– tette hozzá.

Az askenáz háredi zsidókat képviselő Tóra Zsidósága párt képviselője, Uri Maklev rabbi a következőt fűzte Hendel bejelentéséhez:

„A kommunikációs miniszter döntése kárt okoz egy jelentős társadalmi csoportnak, mely szabad akaratából döntött a kóser telefonok jelenlegi rendszere mellett. Ez nem professzionális beavatkozás, hanem diktatórikus rendelet, mely a társadalom egy igen felelősen viselkedő csoportja számára írja elő, hogy miként éljen. Olyan emberekről van szó, akik kizárólag szűrt és védett mobilszolgáltatásokat vesznek igénybe. A kommunikációs miniszter éppen ellenük intéz agresszív támadást, hogy rájuk kényszerítse akaratát és értékrendjét. Bárki is elemzi a miniszter szavait, látja, hogy azok üresek és nélkülözik a valódi tartalmat. Amikor a szabad választáshoz való jogról beszél, valójában éppen azt tagadja meg. Ez példátlan eljárás. Ráadásul a kommunikációs minisztériumnak lenne mit helyrehoznia. Sok helyen nincs térerő, mégsem tesznek semmit. Ehelyett a háredi közösség kárára próbálnak meg hősködni és hamis eredményeket felmutatni. Hadjáratot folytatnak a háredi közösség és a háredi értékrend ellen. Ma még a telefonokkal foglalkoznak, de holnap már más, húsba vágó területekre – mint például az oktatás – akarják majd kiterjeszteni a befolyásukat”.

Képviselőtársa, Meir Porus rabbi így fogalmazott: „Ha a kommunikációs miniszter hajlandó lenne a saját minisztériumának szakértőire hallgatni, nem tenne ilyen nagy károkat okozó lépést. Éppen csak véget ért pészah ünnepe, így érdemes felidézni a hágádá szavait: ’Minden egyes nemzedékben megpróbálnak elpusztítani minket, de az Örökkévaló megment a kezeik közül’.”

Fotó: Freepik