Kevesek számára ismert, hogy a Lubavicsi Rebbének volt egy öccse, egy tehetséges matematikus, Jiszráel Árje Léjb Schneersohn. Ijár hó 13-ra eső jórcájtja, azaz halálozási évfordulója kapcsán emlékezünk meg róla.

Jiszráel Árje Léjb négy évvel a Rebbe után, 1906-ban született az oroszországi Nyikolájevben, ijár 21-én. A fiú kimagasló értelme már egészen kicsi korában megmutatkozott. Kilenc éves korában így írt róla nagyapja, Báruch Sneur rabbi az ötödik rebbének, Sálom Dov Ber rabbinak: „A fiamnak, Lévi Jicchák rabbinak van egy különlegesen tehetséges fia, aki nagy tudást szerzett a Talmudban és a midrásokban, és nagyon jó tanuló”.

A gyermeket nagyon kedvelte az előző rebbe, Joszef Jicchák Schneersohn rabbi is és sokat törődött vele. A hászidok is nagyra tartották és gyakran tanácskoztak vele vallásjogi és filozófiai kérdésekről.

A bolsevik hatalom szorítása elől Jiszráel Árje Léjb 1931-ben Berlinbe települt át, ahol a Mark Gurary álnevet használta, és az akkor szintén ott élő Rebbéhez és feleségéhez költözött.

A náci hatalomátvétel miatt két évvel később a Szentföldre utazott, ahol 1939-ben feleségül vette Regina Devorah Milgroomot. A házaspárnak egy lánya született, 1944 őszén és a Dália nevet kapta.

Édesanyja, Chana rebecen emlékirataiban feljegyezte: „[A férjem] mutatott egy levelet … melyben azt a hírt kapta Izrael földjéről, hogy a fiunk, Leibel megházasodott”. A rebecen később szomorúságának ad hangot, amiért oly régen látta már a fiát: „Már 29 éve nem találkoztam vele, ahogy az apját sem láttam már 29 éve … Nem gyakran érkezik levél tőle, de mindig nagy örömömre szolgál, amikor a kézírását láthatom”.

A Rebbe közeli kapcsolatot ápolt unokahúgával, Dáliával, és a házában szállásolta el, amikor az New Yorkba látogatott. Még a bőröndjét is segített becipelni, amikor megérkezett.

Jiszráel Árje Léjb Izraelben könyvtárosként helyezkedett el, majd ruhaüzletet nyitott. A felesége egy gyógyszertárban vállalt munkát. Közeli kapcsolatban álltak a tel-avivi Chábád közösséggel, különösen Náchum Goldschmidt rabbival, akivel együtt járt héderbe Nyikolájevben.

A Rebbe gondoskodott róla, hogy minden, a Chábád kiadásában megjelenő könyvet eljuttasson az öccsének. Amikor Jiszráel Árje Léjb megkapta a Hájom jom című könyvet, így szólt barátjához, Náchum rabbihoz: „A bátyám elküldte nekem az első művét! Milyen szomorú, hogy senki sem fogja fel a mélyén rejlő dolgokat.”

Jiszráel Árje Léjb 1950-ben Liverpoolba költözött, hogy a Liverpooli Egyetem elméleti fizikai tanszékén kutasson. Két évvel később ott érte a váratlan halál, mindössze 46 éves korában.

A Rebbe személyesen szervezte meg a holttest Izraelbe szállítását. Öccsét Cfáton temették el, ahol a lubavicsi közösség tagjai gyakran látogatták a sírját, és rendszeresen beszámoltak a sírkő állapotáról a Rebbének.

A Rebbe nem akart túl nagy fájdalmat okozni édesanyjának, ezért eltitkolta előle a halálesetet. Még egy olyan levelet is küldetett neki, melyet az öccse kézírásához hasonlóan írtak meg. Később egy olyan levelet is íratott, melyben öccse arról „informálja” édesanyját, hogy az atombizottságban kapott munkát és ezért nem fogadhat látogatókat. Ennek azért látta szükségét a Rebbe, mert attól tartott, hogy édesanyja megkér valakit, hogy látogassa meg öccsét Angliában.

Jiszráel Árje Léjb halála után a Rebbe gyakran beszélt róla a hászidoknak és minden évben kádist mondott érte a jórcájt alkalmával. A Rebbe a későbbiekben is szoros kapcsolatban maradt öccse feleségével és lányával. Az özvegynek azt tanácsolta, hogy a munkájára koncentráljon, Dáliának pedig, hogy tanuljon tovább. A lány így is tett, visszaköltözött Izraelbe és gyógyszerészetet tanult. Amikor Dália megházasodott, majd fia született, a Rebbe intézkedett a körülmetéléskor adott fogadásról. Amikor megkérdezték, hogy milyen nevet javasol, azt üzente, hogy ezt a szülőknek kell eldöntenie. A gyermek az Árje nevet kapta, elhunyt nagyapja után.

A Rebbe nagyra értékelte öccse matematikai kutatásait és erőfeszítéseket tett, hogy kiadják az egyik munkáját. A könyv meg is jelent „Sajátértékek és sajátvektorok elhelyezkedése komplex mátrixokban” címmel. Szerzőként M. Guraryt tüntették fel. A Rebbe azt kérte, hogy a könyvben ne jelezzék a közöttük lévő rokoni kapcsolatot, mert azt akarta, hogy a művet önmagáért értékeljék.

zsido.com

Forrás: iggudhashluchim