KI MIT TUD?
Toldot

1. Hány éves volt Izsák, amikor megnősült?

2. És mennyi idős volt Ézsau, nősülésekor?

3. Hány fia volt Rebekának, és melyiket szerette legjobban?

4. Ki csalta ki az áldást, kitől és miért?

5. Kivel kötött Izsák megnemtámadási szerződést?

 

* * *

 

Az alábbiakban közöljük a Gut Sábesz 3. számában közölt kérdések helyes válaszait:

 

1. Ábrám apja Teráchnak hívták. Testvérei pedig: Náchor és Hárán.

2. Száráj és Milká.

3. „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel…”.

4. „…az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt.

5. Brit milá, a körülmetélés.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 6. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás