Áv hónap első kilenc napja, mely idén július 24-augusz­tus 2-án délig tart, az előző két hét gyászának folytatása súlyosabb formában. Nem mu­latunk, nem eszünk húst, nem iszunk bort: a jeruzsálemi Szen­té­lyek évezredekkel ezelőt­ti pusztulását siratjuk. Vannak, akik ilyenkor az elsőszülöttek böjtjéhez hasonlóan, egy Szium mászechettel (egy talmudi traktátus tanulásának befejezése) váltják ki a gyászt, és a micva-étkezésnél esznek húst, vagy isznak bort. Chábád szokás minden napon sziumot ren­dez­ni, húsevés nélkül. A szo­kásnak az az idézet az alapja, hogy „Cion jog által váltatik meg és megtérői jótékonykodás által” (Jesájá 1:27.), vagyis minél több Tóratanulás és jótékonykodás által lehet megváltani Izraelt, se­gíteni a Messiás eljövetelét.