Néhány napja szárnyra röppent a hír: egy kenyai ügyvéd kérelmezte, hogy tárgyalják újra Jézus ügyét a hágai bíróság előtt, és vonják felelősségre többek között Izraelt és Olaszországot Jézus elítélése és megfeszítése miatt. 

Dola Indidis kenyai ügyvéd Izraelen és Olaszországon kívül még a zsidó vének tanácsa, Heródes júdeai király, Tiberius római császár és Poncius Pilátus helytartó ellen is eljárást indítana. Ha egy pillanatra is figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a Római Birodalom már régen szétesett, Poncius Pilátus és Heródes már vagy 2000 éve meghalt, és Izrael Állama is csak 1948-ban jött létre, elég reménytelennek tűnik az ügy.

Az ügyvéd elmondta, véleménye szerint a Jézus ellen folytatott per koncepciós és illegális volt. „Kötelességemnek érzem, hogy megvédjem Jézus emberi jogait, és azért fordultam a hágai Nemzetközi Bíróság elé, hogy igazságot szolgáltathassak a názáreti férfi számára.”, majd hozzátette: „A bizonyítékok ott vannak a Bibliában, és azt senki sem vonhatja kétségbe!”.

Indidis az előbb felsorolt személyeket kötelességszegéssel, hivatali visszaéléssel, elfogultsággal és előítéletességgel vádolja. 

A Nemzetközi Bíróság felállított egy csoportot, hogy vizsgálják ki a történteket, de elmondásuk szerint egy komoly gondba ütköztek, nincs hatáskörük ebben az esetben: „A mi hatáskörünk az országok közötti jogviták rendezése” – monda a bíróság szóvivője, majd hozzátette: „Még elméleti síkon sem tudunk foglalkozni az üggyel”.

Dola Indidis 2007-ben már benyújtotta ugyan ezt a pert a nairobii Legfelsőbb Bíróságon, ám akkor elutasították azzal az indokkal, hogy a felek már kétezer évvel ezelőtt meghaltak, az Izraeli Királyság már nem létezik és a Római Birodalom is szétesett már.

Megszakítás