Hogyan készüljünk fel ros hásánára? A legfontosabb lépéseket a myjewishlearning szedte csokorba.

Elul hónap: elmondandó imák, visszavonandó eskük

A nagyünnepek spiritualitása megköveteli, hogy már egy hónappal korábban megkezdjük a felkészülést. Elul hónap kezdetétől készülünk a spirituális megújulás e napjára. Elménket felkészítjük az elmélyült imádkozásra, szívünket pedig a megbocsátásra. Mindent megteszünk, hogy elnyerjük a Teremtő együttérzését és irgalmát, mire elérkezik az Ítélet Napja.

Sófárfújás ros hásáná előtt

Elul hónap legszembetűnőbb jellegzetessége a reggeli sófárfújás. A kosszarvból készült kürtöt szombat kivételével minden nap megfújják. Ennek több oka van, ezek közül az alábbi három különösen fontos:

1. elbizonytalanítjuk a sátánt az ünnep kezdetét illetően, hogy hamis vádjaival ne tudjon az Örökkévalóra hatni, amikor meghozza az ítéletet

2. amikor elul hónap elsején Mózes ismét felment a Szináj-hegyre, hogy másodszor is átvegye a kőtáblákat, a sófár hangja kísérte őt. A sófár így emlékeztet az aranyborjú bűnére és arra, hogy igyekeznünk kell távol tartanunk magunkat a vétektől

3. az Énekek Énekében olvassuk (6:3): Én a kedvesemé vagyok és a kedvesem az enyém. E mondat szavainak első betűi az elul szót adják ki. Innen tudjuk, hogy az elul hónap újholdjától jom kipurig tartó negyvennapos időszak különösen alkalmas arra, hogy átéljük az isteni szeretetet. A sófár felhívja a figyelmet e szeretetteljes kapcsolatra.

Szlichot, bűnbánó imák

Elul hónap fontos gyakorlata még a szlichot imák: különféle bűnbánó imádságok, fohászok és költemények, melyeket a reggeli imába illesztenek be. Alapja az a történet, hogy Dávid király nem tudta, hogyan fognak valóban megtérni a zsidók, hogy fogják igazán megbánni a bűneiket. Isten azt javasolta neki, hogy az emberek költemények és bűnbánó imádságok útján vallják meg bűneiket.

A szfárádi (spanolyországi, portugáliai, a Földközi-tenger medencéjéből származó, észak-afrikai és közel-keleti) zsidók szombatot kivéve minden nap kora reggel elmondják a szlichotot elul újholdjától egészen jom kipurig. A negyvennapos időszak megfelel annak a negyven napnak, amennyi időt Mózes a Szináj-hegyen töltött.

Ezzel szemben az askenáz (kelet- és közép-európai) zsidók csak ros hásánához közeledvén kezdik el a szlichotot. Attól függően, hogy az adott évben milyen napra esik ros hásáná, az ünnepet megelőző szombat éjjel vagy egy héttel korábban kezdik mondani a szlichotot. Legalább négy napon át kell szlichotot imádkozni, ami azt jelenti, hogy amennyiben ros hásáná keddre vagy szerdára esik, a szlichot imák kezdetét egy héttel korábbra kell hozni. E négynapos időszak megfelel annak a négy napnak, amennyi időn át a Szentélyben elkülönítve tartották a hibátlan, áldozatra szánt állatokat a többitől, nehogy megsérüljenek. A legalább négy napon át tartó szlichot imákkal mintegy saját magunkat kínáljuk fel áldozatként.

Az első szlichotot askenáz körökben szokás még szombaton, éjfél után elmondani, és nem várnak vele vasárnap hajnalig. Mivel szeretnénk a lehető leghamarabb teljesíteni ezt a micvát, de nem szeretnénk, hogy a szombati élvezetből elvegyen a szlichotra való készülés, csak éjfélkor kezdenek szlichotot olvasni.

A XIX. századi Oroszországban élt Jechiel Michel Hálévi Epstein rabbi, az Áruch Hásulchán törvénykönyv összeállítója a teremtés sorrendjével magyarázta, hogy miért a szombat kimenetelét követő este kezdik a szlichotot olvasni. Az Örökkévaló a hatodik napon teremtette meg az embert, vagyis erev sábátkor, a szombatot megelőző napon. Az emberek első teljes napja a Földön a szombat volt. Illő tehát, hogy miután kimegy a szombat, az ember kifejezze élete egyik feladatát, a szlichot elmondását, melyben teljes szívből könyörög az Örökkévalóhoz.

Ros hásáná első estéjének szokásai

A ros hásánát megelőző nap önmagában is fontos és különféle szokások ismertek. A szlichot hosszabb minden más napnál ,és nem fújják meg a sófárt. A tóraolvasó emelvény takaróját, a párochetet (a tóraszekrény előtt lógó függöny) és a Tóra ruháját sok helyen fehérre cserélik, kiemelve a tisztaság és a bűnbánat témakörét. Szokás emellett rokonok sírját meglátogatni, nagyobb adományt adni és üdvözlőlapokat küldeni.

Hátárát nédárim, az eskük eltörlése

Ros hásáná előestéjén szokás elmondani a hátárát nédárimot. Ez az önvizsgálatra ösztönző spirituális szertartás semmissé tesz minden esküt, amennyiben önmagunknak vagy Istennek tettük. A másoknak tett ígéretek továbbra is érvényben maradnak. Az imádkozó arra kéri Istent, hogy engedje el azon eskütételek kötöttségéből, melyeket nem szívből, hanem a pillanat hevében vagy oda se figyelve tett. Oldozza fel őt azon eskük alól, melyeket nem szánt eskünek, mégis annak fogták fel.

Jó beírást és jó bepecsételést!

Fotó: Ri_Ya

Megszakítás