FELELETEK A KÉRDÉSEKRE

 

A helyes válaszok:

1. Svát 15. (Tu BiSvát). 2. Náchson. 3. 39. 4. Jáfo, Áko, Tverijá (Tibériás), Cfát és természetesen Jeruzsálem. 5. Bálványimádás (beleértve a modern idolokat is!), fajtalanság, vérontás. 6. Jom Kippur, Tévét 10. (Ászárá BeTévét), Eszter böjtje, Támuz 17. (Sivá Ászárá BeTámuz), Áv 9. (Tisá BeÁv). 7. Az Ararát hegyén. 8. Nyolc fia volt: Izsák (Sárától), Jismáel (Hágártól) és még hat (Keturától). 9. Hámoci lechem min háárec. 10. ATóra görög fordítása.11. Korách, Dátán, Ávirám és híveik. 12. Slomo Ganzfried ungvári rabbi. 13. Ezékiel próféta könyvében (3:15.). 14. A Talmud (Szánhedrin 27.).

KÉRDÉS – FELELET

1. Melyik hónap melyik napján van a zsidó naptár szerint Peszách ünnepe?

2. Minek a számlálása kezdődik Peszách második napján?

3. Mi a címe annak a szent peszáchi szövegnek, amelyet kizárólag a két széderestén olvasunk?

4. Ki írta a Hágádát?

5. Mit jelent szó szerint a pszch héber ige, amelyből az ünnep neve ered?

6. Ki volt az első a Tórában, aki pászkát sütött és evett? (Vigyázz! Nem az Egyiptomból kivonuló zsidók!)

7. Mit jelképez a szédertálon lévő chároszet?

8. Ki vezette be a Szentély idejében a széderestén evett „szendvicset”?

9. Mi volt az Egyiptomból kivonuló héberek első állomása?

10. Mit vitt magával Mózes az egyiptomi kivonuláskor?

11. Mit jelképez a kovászos a kabala chászid felfogása szerint?

12. Mit tartottak meg az Egyiptomban raboskodó zsidók a törzsi hagyományok közül, aminek érdemében Isten kiszabadította őket a rabszolgaság házából?

13. Ki volt a történelem során az első, aki intézményesen akarta kiirtani a zsidókat? (Vigyázz! Nem Hitler!)

14. Ki volt az első chászid rebbe Magyarországon?

15. Évente hányszor és mikor mondanak a zsinagógákban jizkort (mázkirt) a halottak lelkiüdvéért?

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 17. szám – 2014. július 29.

 

Megszakítás