FELELETEK A KÉRDÉSEKRE

A helyes válaszok:

1. Niszán 15-22. 2. Omerszámlálás. 3. Hágádá. 4. A Hágádá kompiláció, amelynek egyes részei misnai eredetűek, míg a végén lévő énekek a középkorból származnak. 5.„Átugrást” jelent, annak emlékére, hogy a halál angyala Egyiptomban „átugrotta” a zsidó házakat, amikor az elsőszülötteket büntették. 6. Lót, Ábrahám unokaöccse (1Mózes 19:3.).7. Hillél. 8. Szukkot. 9. József csontjait. 10. A rossz ösztönt (a jécer hárát). 11. Nem változtatták meg nevüket, nyelvüket, ruházatukat (Midrás). 12. Fáraó. 13. Rabbi Eizik Taub, a kállói rebbe. 14. Négyszer: a három zarándokünnepen (Peszách, Sávout, Szukkot), valamint Jom Kippurkor.

KÉRDÉS – FELELET

1. Sorold fel azt a három fő micvát, ami csak nőkre vonatkozik!

2. Ki az, aki a Biblia tanúsága szerint egy idegen király udvarában kizárólag zöldséget evett, hogy ne hágja át a kósersági utasításokat?

3. Ki volt az a három zsidó, aki inkább kész volt mártírhalált halni a tüzes kemencében, mint hogy bálványimádásra kényszerüljön?

4. Melyik zsidó király óvta a képmutatóktól halála előtt a feleségét, aki követte őt a trónon?

5. Hol (melyik fejezetben) figyelmeztet a Tóra az elkerülhetetlen pusztulásra, ami akkor következik be, ha a zsidók hűtlenek lesznek a Tórához, és elhagyják őseik hitét?

6. Mi a Jád VáSém – Talmudból vett – jelmondata, amely a világ jámborainak zsidómentő akcióira vonatkozik?

7. Melyik középkori zsidó bölcselő és kodifikátor volt az egyiptomi szultán orvosa?

8. Melyik középkori kommentátor volt a spanyol királyság pénzügyminisztere?

9. Ki volt a chaszidizmus megalapítója, melyik napon született, és melyik ünnepre esik halálozási évfordulója?

10. Mi a chaszidizmus legfőbb ismérve, és mit követel híveitől?

11. Sorolj fel három olyan zsidó intézményt, amely nélkül nem létezik zsidó élet!

12. Maimonides Tizenhárom hitágazata felöleli a zsidó hit minden területét. Melyik a tizenhárom közül az első és az utolsó? (Sok imakönyvben megtalálható.)

13. Ki volt az a bibliai alak, akitől – távozása után – „levél érkezett az égből”?

*) A nemrég elhunyt lubavicsi rebbét (zcl) sokan alkalmasnak tartották az annyira várt Messiás szerepének betöltésére. Említs meg még két nagy embert, akikben a zsidó hagyomány potenciális Messiást látott!

*) Milyen kapcsolat volt a néhai rebbe és elődje között?

*) A néhai lubavicsi rebbe a dinasztia hetedik tagja volt. Nevezz meg elődei közül legalább kettőt!

 

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 18. szám – 2014. július 29.

 

Megszakítás