2018. május 28-án Debrecenben műhelybeszélgetést rendeztek az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) Transznacionális Együttműködések Program keretében.

 

Az első alkalommal az emberek és a karitatív szervezetek kapcsolatát járták körbe a résztvevők, az önkéntesség témáját helyezve a középpontba.

 

Az önkéntesség szerepe a karitatív szervezetek esetében alapvető fontossággal bír. A feladatok sokfélék, sokrétűek lehetnek, azonban a kiinduló gondolat egy: önzetlenségen alapuló társadalmi segítségnyújtás, mely nem követel magának sem ellenszolgáltatást, sem hálát. A rendezvény keretében négy intézmény képviselőjének előadásán keresztül négy véleményt, négy némileg eltérő gyakorlatot ismerhetett meg a közönség. A szereplők mindegyike saját intézményének más-más perspektíváján keresztül ragadta meg, ismertette, de még inkább elismertette az önkéntesség társadalmi hasznát, jelenlegi és jövőbeni fontosságát.

 

Szilágyi Nóra a CEDEK EMIH képviseletében mutatta be a saját szervezetének önkéntességgel összefüggő feladatait. Az önkéntesség taníthatóságáról és megismertetéséről beszélve – összhangban valamennyi megszólalóval – kiemelte, hogy milyen fontos már a kisgyerekeket bevonni a segítségnyújtás apró, hétköznapi gesztusaiba.

 

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke az egyik legnagyobb és legsokrétűbb szervezet tükrén át ismertette a karitativitás és az emberek közötti interakciók többoldalúságát, az önkéntesség szervezeten belüli formáit, az önzetlenség hazai és nemzetközi modelljeit. Beszélt arról, hogy önkéntesnek lenni és emberekkel foglalkozni sokszor nehéz feladat, melyben fontos hogy leszámoljunk saját elvárásainkkal és ne az egónkat akarjuk kiszolgálni a segítségnyújtás során.

 

Az előadók között szerepelt Juhász Márton is, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat által végzett, igen értékes tevékenységeket bemutatva érzékeltette saját feladataik társadalmi értékét, hasznosságát. Az előadás bepillantást engedett a Szeretethíd elnevezésű, nagyszabású éves önkéntes akciók kulisszái mögé, a hallgatók megismerhették az önkéntes orvosi csapat nehéz, sokszor embert próbáló munkájának részleteit.

Az előadások sorát Freundlich Ádám, a Nagyváradi Zsidó Hitközség képviselője zárta. Izgalmas összefoglalást adott arról, hogy mit jelent ma Észak-Erdélyben, különösen a zsidó közösség életében az önkéntesség, milyen szerepe van az emberek, legfőképpen a fiatalok életében és milyen perspektívákat lát e területen. Legfontosabb feladatként – mellyel a jelenlévő szervezetek képviselői is sokszor találkoznak – azt emelte ki, hogy az önkéntességben kamaszként aktívan résztvevők életük azon szakaszában se távolodjanak el a másoknak segítés gyakorlatától, amikor fiatal felnőttként vagy középkorúként a saját életük legaktívabb szakaszát élik.

 

Az előadásokat követően a beszélgetés kerekasztal formájában folytatódott, számos izgalmas, gondolatébresztő problémakört érintve: milyen módon növelhető az önkéntesek száma, milyen értékközvetítő szerepe van a mai társadalomban, milyen módon építhető be az oktatási-képzési folyamatokba, kiket lehet és tudunk bevonni önkéntesnek.

 

Szakmailag egyértelműen elmondható, hogy egy igen gazdag és értékes programot kínáltak az érdeklődőknek  a szervezők.

 

zsido.com