A vizsgaidőszak lezárásával befejeződött a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének tavaszi trimesztere. A lelkes érdeklődőknek nem kell sokáig várnia a következő lehetőségre, hiszen közeleg a nyári trimeszter: augusztus 13-tól 30-ig folytathatják a zsidó tudományok tanulmányozását. 

Az EMIH 1998 óta szervez szabadegyetemi előadásokat. Mai formájában 2003 óta segít abban, hogy a résztvevők lehetőséget kapjanak a zsidó tudományok megismerésére. A szabadegyetem hallgatói magas szinten, hiánypótló, színvonalas képzés keretében tanulmányozhatják a tananyagot.
A tanulásnak nagy szerepe van a zsidó hagyományokban. Népünk tagjai már a legkorábbi időkben is szerették a tanulást, hiszen a sivatagban vándorló őseink írásban, kőbe vésve kapták meg törvényeiket, vagyis vélhetően olvasni tudó emberek voltak. Talán épp törvénytiszteletükkel vívták ki a könyv népe elnevezést is, ami szájhagyományokra alapozó nemzetektől származó elnevezésként ugyancsak a zsidók írástudására utal. A geometria feltalálását ezoterikus források Ábrahámnak tulajdonítják. Bővelkedünk tehát azokban a példákban, amelyek az ókori zsidók tudományokhoz való vonzódását mutatják.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a zsidóság a vallását is többnyire a tanuláson keresztül éli meg: a Tóra, a Talmud, a midrások és rabbinikus kommentárok tanulmányozása, elemzése által. Az egész életen át tartó tanulás hagyományát folytatja a Zsidó Tudományok Szabadegyeteme is, ahol a tanulási módszer lényege a tradicionális zsidó módszer: a témának vitával és közös beszélgetéssel történő megértése, elemzése.
Az intézményesített zsidó oktatás a polgári időszámítás szerinti első századra vezethető vissza: Jehosua ben Gamla állította fel az első iskolahálózatot zsidó gyerekek számára. A hagyomány szerint ezzel a tettével sikerült megőriznie a Tórát a zsidóság körében. Korábban a „vesinántám levánechá” – és beszéld el fiaidnak rendszere működött: a tudás apáról fiúra szállt, a zsidó gyermekeket otthon tanították, csak a nagyobb fiúk és a felnőttek tanultak együtt a bét midrásban (tanház). Bárhova is vetődtek a zsidók a világban, három dolgot építettek azonnal: temetőt, iskolát és zsinagógát.
Az európai diaszpórában a elmúlt évszázadokban zsidó iskolába (chéder) négy éves kortól vitték a gyerekeket, jiddisül és héberül tanulták a hagyományokat, memorizálták a szövegeket. Az állami iskola kötelezővé válásával a gyerekek emellett az állami oktatásban is részt vettek. A tehetséges fiúkat híres rabbik székhelyére küldték tanulni, itt a rabbi házában működtek iskolák, és folyt a hagyományos oktatás.
A magyar zsidóság túlnyomó része a legutóbbi nemzedékek során elszakadt a zsidó tradícióktól. Azok, akik visszatalálnak, egyre inkább igényt tartanak olyan átfogó tanfolyamokra, szemináriumokra, melyeken a zsidó gondolkodást eredeti, autentikus formájában ismerhetik meg a hallgatók.
Ezen igény felismerése nyomán jött létre a Zsidó Tudományok Szabadegyeteme. Az egyetemi szintű képzés keretében évi három szemeszter indul. A Szabadegyetem tankönyvsorozatot is indított A zsidó tudományok klasszikus forrásokból címmel. Az évközi szemeszterek heti kétszer két órában, a nyári, intenzív szemeszter pedig két héten át minden nap nyújt lehetőséget a résztvevők számára a klasszikus zsidó tanokban való elmélyedésre. A tematika mindig egy kiválasztott témakörre (szokás, szertartás, fogalom) épül, és áttekintik annak történeti, vallási, filozófiai és misztikus hátterét, illetve gyakorlati megjelenését is. A Szabadegyetem nyitott, hallgatói elsősorban a fiatalabb korosztályból kerülnek ki, de kortól függetlenül mindenkit szívesen látnak.
„Nagyon várom már a nyári trimesztert –, mondja az egyik frissen végzett hallgató –, mert szeretek ide járni. A legjobban az tetszik, hogy az élet bármely területéről vett bármely témát tabuk nélkül megbeszélhetjük. A Tórába rejtett kódok manapság olyannyira divatos hipotézisétől kezdve, a kabbala, az eutanázia, vagy az űrtechnika kérdésköréig bármit. De tanulhatunk héber nyelvet, az izraeli háborúk történetét és vallásjogi precedenseket is.”
„Én hagyományokat keresek –, mondja egy lány, aki épp jelentkezési lapért jött a központba. – Érdekelnek az imák, az áldások, az ünnepek eredete és az azokat körülvevő zsidó szokások, az étkezési előírások és tilalmak, és a házassággal kapcsolatos törvények is. Nagyon várom, hogy életemben először közösségben fogadjam a szombatot, és részt vegyek egy péntek esti kiduson.”

 

Jelentkezés: zstsz@zsido.com vagy 061/268-0183
Időpont: 2013. augusztus 18-30.
Részvételi díj: 8000 forint

Részletes programramtervet itt talál

Megszakítás