Jom Kipur az engeszelés napja

 

A Ros Hásáná (Új év) és Jom Kipur közötti tíz napot a Bűnbánat Tíz Napjának nevezi a zsidó hagyomány. Az újévi számadás után most elérkeztünk az Ítélet Napjához, amikor az égben összegezik a „tartozik” és „követel” oldalakat és megszületik a megpecsételt Ítélet, ami első látásra megfellebbezhetetlen. Ennek megfelelően készülünk fel a Bűnbánat Tíz Napján arra, hogy az Ítélet számunkra kedvező legyen. Ez – Bölcseink meghatározó véleménye szerint – csak bűnbánattal és vétkeink megvallásával (Viduj – konfesszió) lehetséges.A megtérés lényege a zsidó felfogásban: a múlt elvetése, vagyis az elkövetett vétkek őszinte megbánása és szilárd elhatározás a jövőre vonatkozólag: soha többé!

Bölcseink hangsúlyozzák a megtérés fogalmát amikor azt mondják, hogy az igazi, szívből jövő, tehát nem mechanikus és automatikus bűnbánat és bűnvallomás – csak abban az esetben lehet effektív, ha az Isten ellen elkövetett vétkekre vonatkozik. Ha azonban embertársa(i) ellen vétett – akkor érvényes a megtérés és lehet szó bűnbocsánatról, ha megköveti embertársá(i)t és bocsánatát kéri.

Magát a megbocsátás fogalmát és lehetőségét – ami nem más, mint az isteni kegy egyik megnyilvánulása – egyedülálló szimbolikával érzékeltetik a Midrás Bölcsei (Sir Hásirim rábá 6:11.):

„Akárcsak a dió, ami ha beleesik a mocsokba – azt megtörlöd, lemosod, leöblíted és az újra ehető lesz – így Izrael népe, amikor egész évben vétkeznek és bepiszkítják magukat a vétkeikkel – jön Jom Kipur és megbocsátást nyernek. Ahogy azt az Írás tanúsítja: »Mert ezen a napon engesztelést szerez nektek, hogy megtisztítson benneteket összes bűnötöktől; akkor tiszták lesztek az Örökkévaló előtt.«„ (3Mózes 16:30.).

Annak idején, amikor a Szentély fennállott és Izrael szabadon élt országában – az Engesztelés Napjának több szemmel látható és kézzel fogható attribútuma volt, amelyek úgymond a bűnbocsánat jelképei voltak, mint pl. a pusztaságba küldött bűnbak (Száir hámistálé­ách), amely magával vitte a nép vétkeit, vagy a fehérre váló vörös karmazsinfonal, úgy mint a nap áldozatai. Ma amikor mindez nincs, maga a nap az (Icumó sel jom), ami az engesztelést kieszközli. Ahogy ezt a Szifrá Midrás gyűjtemény mondja (Emor 11. fejezet, a Málbim olvasata alapján). Hasonlóképpen értelmezi Gersonides (Rálbág) azt a mózesi verset, amely úgy szól, hogy „semmiféle munkát ne végezzetek ezen a napon, mert ez Jom Kipur, amely engesztelést szerez számotokra” (3Mózes 23:28.). Ebből azt tanultuk – mondja Gersoni­des – hogy maga a nap az, ami engesztelést hoz, annak ellenére hogy nem mutatjuk be áldozatait.

Maimonidész szerint, „Bár minden idő alkalmas a megtérésre és könyörgésre, a tíz bűnbánó nap mégis a legalkalmasabb erre. Isten ekkor fogadja a legszívesebben a megtérni akarót, amint a próféta mondja: „Keressétek az Örökkévalót (abban az időben), amikor számotokra (a leginkább) megtalálható.”(A megtérés törvényei 2:6.). Adja Isten, hogy legyünk beírva a megbocsátás könyvébe a következő évben.

 

Köves Slomó rabbi

 

Idén a jom kipuri böjt október 5.-én 17.55-kor kezdőik és 6.-án 19 óráig tart. Imaidők október 5-én este a Pesti Jesivában (1065, Vasvári Pál utca 5) 18.30. Október 6-án reggel 9-kor, Mázkir kb. 12 órakor. Az ünnepről további részletek és tudnivalók: www.zsido.com

 

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 2. szám – 2015. február 9.

 

Megszakítás