"Magyarországon a Mózes hitvallás népe, a héber faj mindenkor a legbuzgóbb hive volt és maradt a magyar állameszmének, a szabadságnak. A legnagyobb megpróbáltatás korszakában,a 48/49-iki szabadságharcz alatt bizonyította ezt be legigazabban. Amidőn a hazának minden másajku népfajai, amelyekkel a magyar szabadságát megosztotta, amelynek fiait jobbágyságból felszabaditolta, földeiken úrrá tette, — fegyverrel támadtak ellene, — ugyanakkor a héber faj vérét, vagyonát és szelleméi hozta áldozatul a magyar nemzet, az alkotmányos szabadság megvédelmezésére : — az a héber faj, melyei egyedül felejtett ki a törvényhozás az alkotmány sánczaiból, az a zsidó nép, mely egyedül nem kapott polgárjogot, egyenlőséget e haza milliói között. Mégis szerelte a' hazáját."

Megszakítás