Jesiva magyarul
Jesivák története
 

A zsidóság egyetemes történelmére visszatekintve távolról sem számít túlzásnak az a feltételezés, hogy a Jesiva volt az egyik olyan kulcsintézmény, amely a zsidóságot és a zsidó hagyományokat évezredeken át életben tartotta. A Jesiva és a tanulás volt sok-sok évszázadon át a közösség kulturális és intellektuális központja. Nemhiába érdemelték ki a zsidók a „könyv népe” elnevezést.

A híres magyar jesivák

Történelme során a magyar zsidóság mindig büszke volt híres, kiterjedt és rendkívül magas színvonalú Jesiva-rendszerére. Az utolsó magyarországi Jesiva Soltvadkerten (Jakobovics rabbi vezetésével) 1956-ban zárt be. Ekkor ott még 50 diák tanult, akik tanáraikkal együtt diszidáltak. A Tóratanulás ugyan soha nem szűnt meg Magyarországon, de hagyományos, egésznapos, intenzív tanulásra módot adó Jesiva rendszerű, intézmény 1956-tól a Pesti Jesiva elindulásáig nem volt.

A magyarországi zsidóság szellemi életének felvirágoztatása és a magyarországi Jesivák hagyományainak újjáélesztése céljából a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási EgyesületBudapesten „Pesti Jesiva” néven a zsidó tudományok oktatásának hagyományos elvein alapuló, felsőszintű oktatási intézményt alapított 1998-ban. Az intézmény abban a Vasvári Pál utcai zsinagógában folytatja tevékenységét, amely százhúsz esztendővel ezelőtt éppen azzal a céllal épült, hogy benne Jesiva működjék.

Talmudoktatás magyarul az eredetiből

A Pesti Jesiva az elmúlt hat évben nagy eredményeket ért el, és nagyban segítette a folyamatosan növekvő budapesti és vidéki zsidó életet. A Zsidó Tudományok Szabadegyetmének megnyitásával és az elmúlt évek különböző szemináriumaival egyre inkább megnőtt azoknak az autentikus tanok iránt érdeklődőknek a száma, akik már nem csak alap-szinten, hanem az eredeti szövegből nagyobb mélységekbe hatolva szeretnének megismerkedni a Talmuddal, Bibliával, zsidó filozófiával és más eredeti forrásokkal.

A new jersey-i Rabbinical College of America  a Pesti Jesiva sikerére felfigyelve, arra a következtetésre jutott, hogy eljött az ideje egy kifejezetten magyar hallgatóknak szánt program elindításának. Az idei tanévtől a Pesti Jesivában egy jól kidolgozott tanterv és képzett oktatók segítségével megnyílt a magyar nyelvű intenzív tagozat: az Ortodox Rabbiképző Ekőkészítő. A várhatóan három éves program, első tanéve, napi nyolc órás tanulás mellett alapos tudást és ismereteket biztosít. A tantervbe beletartozik az intenzív hébernyelv, a Chumás-Biblia, Talmud az eredetiből, chászid filozófia és gyakorlati ismeretek, mint például előimádkozás és lejnolás(tóraolvasás), hiszen a programhoz tartozik az is, hogy a hallgatók mélyre ható elméleti intellektuális képzés mellett, egy év alatt elsajátítsák az alapvető gyakorlati tudnivalókat is.
A hallgatóknak a tanulmányi eredményhez mérten ösztöndíjat is biztosítunk.

A Jesivának jelenleg 9 nappali tagozatos hallgatója van. Várjuk további érdeklődők jelentkezését az idei és jövő évi tanévre, nappali és részleges hallgatói körre.

Tel: 268-0183 Email: info@zsido.com

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 55. szám – 2014. augusztus 3.