Évente kétszer, szukot és pészah félünnepén nagyszabású papi áldást (birkát kohánim) tartanak a Siratófal előtti téren. Erre idén is sor került, bár a megszokottnál kevesebb résztvevő jelenlétében, írja az Arutz7.

 

פסח בירושלים 2022 ברכת כהנים בשידור חי (י”ז ניסן תשפ”ב 18/04/2022)

זמני התפילה:תפילת שחרית: בשעה 8:45ברכת כהנים ראשונה של שחרית: בשעה 9:15תפילת מוסףף בשעה 10:00ברכת כהנים שנייה של מוסף: בשעה 10:15כל המידע על פסח בכותל 👈htt…

 

 

Az egykori jeruzsálemi Szentély utolsó álló fala, a Siratófal napjainkban a zsidóság egyik legszentebb helye. A kohénok, vagyis a bibliai Áron főpap leszármazottai különleges privilégiumai köz tartozik a nép megáldása. Rituális kézmosás után, táleszaikba (imalepleikbe) burkolózva, ujjaikat jellegzetes mozdulattal eltartva egymástól, az előimádkozót követve mondják el az áldás hagyományos, tórai eredetű szövegét:

Áldjon meg az Örökkévaló, és vigyázzon rád. Világítson rád arcával az Örökkévaló, és legyen kegyes hozzád. Fordítsa feléd az arcát az Örökkévaló, és adjon neked békességet!

A nagyszabású birkát hákohánimot 1970 óta tartják meg minden évben. A szokást Menachem Mendel Gafner rabbi elevenítette fel a wormsi Eliézer ben Jehuda rabbira hivatkozva, aki szerint misztikus ereje van annak, ha 300 kohén a Szentélyhez lehető legközelebbi ponton közösen mondja el a papi áldást.

Ma Izrael legtöbb közösségében minden nap, máshol csak szombaton és ünnepnapokon mondják el a birkát hákohánimot. Izraelen kívül askenáz közösségekben csak ünnepnapokon, szfárádi közösségekben gyakran minden szombaton elhangzik. Az Ámidá főima ismétlésének részeként kerül sor az áldásra. Ha a közösségben nincs jelen kohén, vagy az adott napon nem szokás a düchenolás (ez a papi áldás jiddis elnevezése), akkor az előimádkozó olvassa fel az áldást az ima szövegének részeként.

Birkát hákohánim

Szukot alatt különleges birkát kohánimot tartottak Izraelben. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nekik: Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg téged. Világíttassa az Örökkévaló neked az ő arcát: és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Örökkévaló az ő arcát, és adjon neked békét.  A papi … Olvass tovább

A túlzott zsúfoltság elkerülése érdekében két napon át tartanak ilyen ünnepséget, az egyikre hétfőn került sor, a másodikat pedig szerdára tervezik. Hétfőn mindkét izraeli főrabbi, Dávid Lau askenáz és Jicchák Joszef szfárádi főrabbi is részt vett a birkát kohánimon, és jelen volt Smuel Rabinovics, a Siratófal főrabbija is, aki a következő szavakkal fordult a világ minden zsidó emberéhez:

„Arra kérem Izrael népének tagjait, hogy tömegesen jöjjenek el a papi áldás szertartására pészah félünnepi napjain. A Siratófalnál felmutatott jelenlétünk győzelmes válasz az állítólagosan a hit nevében tevékenykedő terroristák és az erőszakoskodó lázadók számára.”

A rabbi arra utalt, hogy a jordániai Waqf által felügyelt Templom-hegyen napok óta tart az arab rendbontók zavargása. Pénteken muszlim hívők egy csoportja barikádozta el magát az Al-Aksza mecsetben, majd kövekkel támadtak az izraeli rendőrökre. Ezt követően összecsapásokra került sor és több száz embert tartóztattak le. Vasárnap zsidó látogatókat próbáltak arabok megakadályozni abban, hogy felmenjenek a hegyre, holott zsidóknak – annak ellenére, hogy az ő számukra ez a világ legszentebb helye – csak nagyon szigorú szabályok szerint engedélyezik a felmenetelt. Egy, a Siratófal felé tartó buszjáraton öt ember sérült meg, amikor arabok kövekkel támadtak a buszra. A fellángoló erőszak annak az arab merénylethullámnak a része, amely az elmúlt hetekben sújtotta Izraelt.

Az egy hónapon át tartó muszlim böjt, a rámádán minden évben az erőszakos terrorcselekmények növekedését hozza magával. Idén ez az időszak egybeesik pészah ünnepével is, és a feltüzelt muszlim hívők seregei randalíroznak a zsidóság legszentebb helyén, a Templom-hegyen. A hétfői birkát kohánim biztosítására mintegy 2500 rendőrt vezényeltek ki a jeruzsálemi Óvárosba és környékére. A feszült légkör miatt a megszokottnál jóval kevesebben látogattak el az eseményre.

Címlapkép: arutz