Immár huszonöt kötetet számlál a Chábád Lubavics Alapítvány által kiadott könyvsorozat, a Zsidó ismeretek tára. 

A kötetek a Pesti Jesivával szervezett Duna parti, hétvégi, háromnapos intenzív szemináriumok tankönyveiként látják meg a napvilágot, de önmagukban is érdekes és értékes gyűjtemények. Felépítésük hasonló sémát követ: tartalmazzák a Tóra esedékes hetiszakaszának ismertetését és a szeminárium központi témájához kapcsolódó forrásokat hagyományos zsidó alapművekből és kortárs szerzőktől. Emellett mindig felsorakoztatnak a szemináriumon elhangzó egyéb előadásokhoz kapcsolódó anyagokat, például aktuális zsidó joggal kapcsolatos rabbinikus állásfoglalásokat, a mindennapi vallásgyakorlással összefüggő írásokat vagy egyéb érdekességeket a zsidóság világából.

A kötetek és a források témái tehát változóak és felölelik a zsidó filozófia, jog és mindennapi élet szinte teljes spektrumát. Így például találhatunk köztük a szerelem és házasság témáitól kezdve a megtérés mikéntjén át, a gazdasági válság zsidó jogi vonatkozásáig számos érdekes, tanulságos és hiánypótló írást. A kötetek szerkesztő-párosa, Oberlander Báruch rabbi és Köves Slomó rabbi saját tanulmányaik és sokéves oktatói tapasztalatuk alapján olyan válogatásokat kínálnak az olvasónak, amely élvezetes fejlődést kínál a zsidósággal épp csak ismerkedőknek éppúgy, mint azoknak, akik már mélyebben belemerültek tanulmányaikba.

A könyvek szinte mindig tartalmaznak olyan szövegeket, amelyek máshol még magyarul nem jelentek meg, és külön ezekhez a kötetetekhez fordították őket. A 25. jubileumi kötetben, melynek központi témája a hászidizmus világa volt, például a lubavicsi hászidizmus megalapítójának, a lijadi Snéor Zálmán rabbinak a leveleiből közölnek először magyarul részleteket, amelyekben a cári börtönből való szabadulása után írt. Ezek jól megvilágítják Snéor Zálmán rabbinak, az Álter rebbének a szellemiségét és közelebb visznek ahhoz, hogy megértsük az általa életre hívott filozófia lényegét. Emellett kézhez kapunk a kötettel együtt egy mellékletet, mely jól áttekinthetővé teszi a főbb hászid irányzatok családfáját, külön kiemelve a még ma is létező és híres vagy magyar vonatkozású dinasztiákat. Itt jelentek meg elsőként részletek több, azóta már teljes egészében megjelent műből, mint például az utolsó lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneerson beszédeit tartalmazó válogatás-kötetből (Simon Jacobson, Toward a Meaningful Life, magyarul megjelent Tartalmas élet címmel, Chabad Lubavics Egyesület, Budapest, 2007). A Zsidó ismeretek tárában találkozhatott először a magyar olvasó Maimonidesz számos munkájával, többek között a Misné torá több részletével is.

A huszonöt kötet együttesen komoly forrásgyűjteményt képez mely változatos témáival és közérthető nyelvezetével nem-csak betekintést nyújt a zsidó „szakiroda-lom” különböző szegmenseibe, hanem átfogó tudást kínál az olvasónak. Mivel a kötetek háromnapos szemináriumok tankönyveiként jelennek meg, így az anyag némiképp széttagolt. Hasznos volna, ha a szerteágazó írások gyűjteménye egy kötetben jelenne meg, így a kapcsolódó témák könnyebben áttekinthetővé válnának. Így – a valóban egyedülálló gyűjtemény – az egyik legpraktikusabb forrássá és tankönyvvé válna.

Zsidó Ismeretek Tára; kiadja a Chábád Lubavics Nevelési és Oktatási Alapítvány.Szerkesztők: Oberlander Báruch rabbi; Köves Slomó rabbiMegjelent 2002-2013. között. A kötetek megvásárolhatóak a zsido.com/webshop oldalon, vagy személyesen a Keren or központban, 1052. Bp. Károly krt. 20.

 

Megszakítás