Szoborállítási útmutató összeállítását kezdeményezi a TEV

Az 1938-44 közötti rezsim újabb rovott múltú tagjának történő szoborállítási kísérlet kapcsán a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) kezdeményezi egy a korszak emblematikus, de erkölcsileg elfogadhatatlan szereplőit tartalmazó lista – egy fajta szoborállítási útmutató – összeállítását. A kezdeményezésnek különös aktualitást ad az antiszemita törvényeket szorgalmazó Donáth György szobrának mai, Budapesten tervezett felavatása.

2016. Február 24-én a Politikai Elítéltek Közössége szobrot kíván állítani Donáth Györgynek, aki az antiszemita törvények egyik szorgalmazója volt, és a német nemzetiséggel szemben is faji intézkedéseket követelt. A sokadik olyan szoborállítási kezdeményezés ez, amely a huszadik század önkényuralmi rendszereinek nézeteit valló személyeknek akar emléket állítani. Ezen szoborállítási kísérletek egy része nyilván az illető személyek politikai tevékenységét közérthetően bemutató információ hiánya okozza. Éppen ezért a TEV kezdeményezi egy informatív kiadvány összeállítását, mely segít eligazodni az érintett korszak szereplői között.

Ma Magyarországon, a vonatkozó jogszabályok értelmében sem Hómann Bálintról, sem Bárdossy Lászlóról, sem pedig Donáth Györgyről – más és más okokból – nem lehet közterületet, utcákat, utakat vagy tereket elnevezni. A jogszabály a szoborállítással kapcsolatban nem ilyen egyértelmű, ugyanakkor ennek korlátja az erkölcs és a jóérzésű többség tiltakozása kell, hogy legyen. Annál is inkább, mivel minden ilyen akció annak a 70 éve áhított társadalmi közmegegyezésnek a gátja, mely közös történelmi múltunk feldolgozását és megküzdését szolgálná.

Egyszer és mindenkorra a társadalmi konszenzus részévé kell tenni, hogy az önkényuralmi rendszerek fenntartói, kirekesztő törvények megfogalmazói, tömeggyilkosságok előkészítői nem lehetnek részei a társadalmi kánonnak még akkor sem, ha egy másik önkényuralmi rendszer jogtalan ítélkezési gyakorlatának egyben áldozatai is.

Ennek a folyamatnak a támogatása érdekében a korszak történész szakértőinek bevonásával a TEV kezdeményezi egy minden társadalmi szervezet, önkormányzat és kormányzati szerv számára iránymutatást nyújtó kiadvány összeállítását. Az Alapítvány terve szerint ez a kiadvány rövid életrajzi indoklással összegezné, hogy miért nem viselheti a 20. századi önkényuralmi rendszerek képviselőinek, megalapozóinak és fenntartóinak nevét közterület, szervezet, illetve miért nem állítható szobor számukra közterületen.

A fentiek értelmében, a TEV és a magyarországi zsidó közösség nyomatékosan kéri a Donáth szobor állítását kezdeményezőket, hogy szándékuktól álljanak el.

 

 

 

Budapest, 2016. február 24.

 

 

 

Kapcsolat:

Tett és Védelem Alapítvány

Telefonszám: +36 1 267 57 54

 

Megszakítás