Nem könnyű a sorsa egy olyan nyelvnek, melyhez nem tartozik ország. A „gólesz”, azaz a zsidó diaszpóra nyelvének tartott jiddis is ebbe a csoportba tartozik.

1921-ben, a Fehérorosz Szovjet Szocialista Köztársaságban hivatalos nyelvvé választották a jiddist, a belarusszal, az orosszal és a lengyellel együtt.  Az 1934-ben, a Szovjetunió délkelti részén, a kínai határ mellett alapított birobidzsáni Zsidó Autonóm Területen is hivatalossá tették a jiddist. 1999-ben Svédországban vált hivatalos nyelvvé a jiddis, miután a kormány programot dolgozott ki a kisebbségi, veszélyeztetett nyelvek védelmében.

Ezzel együtt, az ófelnémet eredetű és sok héber, arámi, latin és szláv elemet magába olvasztó jiddis ezeréves történelme során javarészt hontalan nyelv volt, pedig a II. világháború előtt több, mint tíz millióan beszélték. A holokauszt áldozatainak 85 százaléka jiddis anyanyelvű volt.

Manapság sok zsidó ismét úgy érzi, hogy kulturális örökségének fontos eleme a jiddis, ezért egyre-másra indulnak nyelvtanfolyamok, jiddis nyelvű színielőadásokat rendeznek, jiddis nyelvű filmeket vetítenek.

Jeruzsálem, New York vagy London haszid negyedeiben természetesen a mai napig ez a legfontosabb nyelv, ezt hallani az utcákon és az iskolákban, és jiddisül jelenik meg a helyi sajtó is.

Vannak, akik hivatásuknál fogva használják a jiddist: amerikai orvosok és szociális munkások például így kommunikálnak a Szovjetunióból bevándorolt, idős zsidó pácienseikkel, de jól jön ez a nyelv az antwerpeni gyémántpiacon is, hiszen a gyémántcsiszolók jelentős része jiddis anyanyelvű haszid zsidó.

A jiddisül tanulók egyik fő problémája eddig az volt, hogy nem jelent meg átfogó, a modern nyelvhasználatot követő szótár. Hogy mondjuk jiddisül, hogy „telefonkihangosító”, lézerprinter” vagy „röplabda”?

Mindezekre választ ad az Indianai Egyetem gondozásában megjelent „Compehensive English-Yiddish Dictionary”, mely több, mint 800 oldalon sorolja a régi és új jiddis szavakat, kifejezéseket.

Érdekes módon éppen a jiddisül beszélők azok, akik bizalmatlanul fogadják az új szavakat és megelégszenek az angol kifejezések használatával. „Ez nem is igazi jiddis, hiszen a nagymamám sohasem használta ezt a szót” – mondják.

Az új szavak nagy része persze nyelvészeti neologizmus, azaz újonnan kreált szó. Régen a stetlben, a sülklapper ébresztette hajnalban a zsidó férfiakat a házak ablakán kopogtatva, hogy ideje a reggeli imára indulniuk. Manapság a mobiltelefon ébresztője teszi ugyanezt. Mint minden nyelvnek, a jiddisnek is haladnia kell a korral, ha fenn akar maradni.

verterbukh-16

Vannak olyan új szavak, melyek sikerrel váltak a jiddis részévé. Erre példa az e-mail, melyet blicposztnak fordítottak le, és el is terjedt a jiddisül beszélők között.

A 856 oldalas új kiadvány az Indiana University Press és a League for Yiddish közös kiadása és 60 dollárért rendelhetik meg az érdeklődők.

Forrás: Forward

Megszakítás