A genetikai kutatás megválaszolja.

Indiában három zsidó közösség élt, a legnagyobb csoport a Bné Jiszráél volt, míg a Cochini és az ún. Bagdadi zsidók jóval kevesebb főt számláltak. Az 1960-as években tisztázódott a Bné Jiszráél csoport zsidósága, a legtöbben közülük Izraelbe költöztek, ahol ma mintegy hetvenezer indiai eredetű zsidó él. Az Indiában maradt néhány ezer zsidó, mint arról nemrégiben beszámoltunk, kérelmezte, hogy elismert kisebbséggé válhasson.

A Bné Jiszráél zsidóság történelme csak mintegy kétszáz évre visszamenően dokumentált. Számos hagyomány maradt fenn arról, hogyan érkeztek oda zsidók. A XIX. század elején keresztény misszionáriusok feljegyeztek egy történetet, eszerint 1600 évvel korábban, Konkan partjainál hét férfi és hét nő hajótörést szenvedett. Miután a helyiek kimentették őket, a környező falvakban telepedtek le. Családneveiket ezeknek a falvaknak a nevei alapján kapták, hozzáadva a ‘-kar’ végződést, mely mind a mai napig jellemzője a Bné Jiszráél neveknek.

Ezenkívül számos legenda maradt fenn Bné Jiszráél eredetével kapcsolatban. Az egyik alapján az elveszett tíz törzs tagjai lennének, akiket i.e. 721-ben az asszírok kényszerítettek száműzetésbe, de lehet, hogy i.e. 175-ben a hanukai történetből ismert Antiochus Epiphanes elől menekültek el a Vörös tengeren keresztül. Más változatok szerint a Második Templom lerombolását közvetlenül megelőző időben hagyták el a Szentföldet. Megint mások úgy tartják, hogy az i.sz I. és VII. század között érkeztek Jemenből és Perzsiából erőszakos térítésektől tartva.

Az indiai zsidók eredetének kérdése sokáig megoldatlan volt és talán az is maradt volna, ha nem segített volna az ügyben a modern genetikai kutatás, illetve a Jewish HapLap projekt, amit a New Yorki Albert Einstein Orvosi Iskolában tanító Harry Ostrer genetika szakértő professzor kezdeményezett. A projekt célja a zsidóság genetikájának feltérképezése és ennek alapján a különböző zsidó diaszpórák eredetének és történelmének jobb megértése.

A kutatás a különböző genetikai jellemzők statisztikai összehasonlításán alapszik. Az indiai zsidóság eredetéről a PLOS ONE lapban jelent meg összefoglaló cikk. A munkában számos amerikai és izraeli tudós vett részt, a Cornell Egyetemen dolgozó Yedael Waldman professzor vezetésével. A sok száz zsidó, indiai, pakisztáni és egyéb genetikai mintát összehasonlító elemzés viszonylag egyértelmű eredményt hozott. Bár genetikailag hasonlítanak az általános indiai lakossághoz, a Bné Jiszráél közösség genetikailag jobban hasonlít más zsidó csoportokhoz. A kutatók szerint a közösség ősei csak 19-33 nemzedékkel ezelőtt (körülbelül 600-1000 éve) érkeztek Indiába.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy főleg zsidó férfiak érkeztek, akik helyi nőkkel házasodtak, vélhetően miután azok zsidó hitre tértek. Az azóta eltelt évszázadokban a közösség tagjai egymás közt házasodtak, ami bizonyos recesszív genetikai betegségek magasabb arányát hozta magával.

Az utóbbi években a magyar nyilvánosságban újra előkerült a kazár elmélet is. Az elképzelés szerint az askenázi – ezen belül a magyar – zsidók a VII. és X. század között fennállt Kazár birodalom zsidó hitre tért lakosainak leszármazottai lennének. A legújabb genetikai kutatás az európai zsidóság közel-keleti eredetét bizonyítja és a kazár elméletet egyáltalán nem támasztja alá.

Dan Diamant

Forrás: Haaretz Kép: Haaretz