HOGY ? HOGY NEM ?
 

Mások figyelmeztetése

„Ne gyűlöld szívedben testvéredet, fedd meg embertársadat, hogy ne viselj miatta bűnt!” (3Mózes 19:17.). A Tóra két alternatívát nyújt az embernek, ha megsértették, vagy bármi rosszat tettek ellene: közölje és beszélje meg az elkövetővel, vagy teljes szívvel bocsásson meg neki, de haragot nem tarthat.

Átvitt értelemben ez a micvá azt is jelenti, hogy aki helytelenül viselkedik, annak figyelmét kötelesek erre felhívni és segíteni neki a megváltozásban. A Talmud szerint akár a cádikok is részesekké válnak a mások bűneiben, ha nem tesznek meg mindent azok elkerülésére.

E micvá bizonyos esetekben fordítva érvényes: ha a figyelmeztetendő személy teljesen bizonyosan nem szívlelné meg a hallottakat (pl.: idegen vagy tudatlan), akkor a Tóra előírja a hallgatást. Az ismert szabály pedig itt is érvényes: „a bölcsek szavai könnyen meghallgattatásra kerülnek”.

J.D.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 14. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás