Az általános iskolák első, második, ötödik és hatodik osztályos tanulói kötelező hittan vagy erkölcstan oktatásban vesznek részt. Ha szeretné nem-zsidó iskolába járó gyerekének is megadni a zsidó oktatás lehetőségét, válassza az EMIH hittanját, amely mind budapesti, és több vidéki iskolában is elérhető!

A foglalkozás a zsidóság olyan általános témaköreiben nyújt tágabb ismereteket a résztvevő diákoknak, mint a tórai-bibliai történetek, zsidó ünnepek, hagyományok, imák, áldások, dalok.
A foglalkozás általános célja, hogy a gyermekek minél több pozitív tapasztalattal és élménnyel gazdagodjanak a zsidó kultúra, vallás, és hagyományok terén: megtapasztalják a pozitív zsidó identitást és a közösséghez tartozás élményét.

Tematikánk aktív, játékos feladatokkal gazdagított vizuális formában tanítja meg a gyermekeket a zsidó identitás pozitív értékelésére mindennapjaikban, illetve ismerteti meg velük a zsidó történelem, kultúra, valamint a modern héber nyelv alapjait.

Bővebb információért keresse a hittanprogram koordinátorát,
Szilánk Zsuzsát a hittan@zsido.com e-mail címen vagy 06-30-545-1864

 

Megszakítás