HETISZAKASZ RÖVIDEN

 

Peszách első és második napja

    Mózes meghagyta Izrael véneinek, hogy vágják le a peszáchi áldozatot, szerezzenek izsóp köteget és mártsák a vérbe. Jelöljék meg az ajtófélfát, mert ha átvonul az Örökkévaló, hogy a tizedik csapást végrehajtsa és sújtsa Egyiptom első szülötteit, kikerüli a megjelölt házakat. El kell mondani a fiaknak: Peszách áldozatát azért kell bemutatni, mert elkerülte Izrael gyermekeinek a házát akkor a Teremtő. E csapás hatására a fáraó elengedte a népet Egyiptomból. És azon a napon kivonultak a rabság országából.

    A második napi Tóra olvasásban a Tóra figyelmeztet, hogy felelőtlen, rossz magatartással ne szentségtelenítsük meg az Örökkévaló nevét. Ezután felsorolja az ünnepeinket. Elsőnek a szombatot, de mindjárt utána a kovásztalan kenyér említése következik. Az árpaaratáskor áldozatul kell bemutatni az omert és számolni kell hétszer hét hetet Peszách ünnep másnapjától. Az ötvenedik nap lesz Sávuot, az aratás és a Tóra-adás ünnepe. Az asztal és a frigyszekrény egymás mellett foglaltak helyet a Szentélyben.

    D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 25. szám – 2014. augusztus 7.

 

Megszakítás