HETISZAKASZ RÖVIDEN

 
Truma

    “És készítsenek számomra Szentélyt, hogy közöttük lakozzam”! A pusztai Szentély építése elhatároztatott. Az Örökkévaló meghagyta Mózesnek, hogy miből mit kell készíteni. Önkéntes szent adományból aranyat, ezüstöt, rezet és más értékes anyagokat gyűjtöttek. Az első utasítás a bizonyosság ládája, vagy a frigyládára vonatkozott. Célja, hogy onnan adja az Örökkévaló Mózesnek a parancsait Izrael fiai számára. Ezért hívták az egész hajlékot a találkozás sátrának. Majd sorolja a szidrá a többi tartozékot, a színkenyér asztalát, a hétágú Menorát, a hajlék szőnyegeit, deszkákat, a függönyt, az oltárt, az udvart. Mindnek méretét, anyagát, pontosan meghatározták. Az udvarban állt a sátor, amelyet Szentélyre és Szentek Szentjére osztottak, az előbbibe a papok, az utóbbiba a főpap léphetett be. És gyűlt a sok kincs, arany, ezüst, réz és minden anyag, amely a hajlék alkotásához szükséges volt.

    D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 19. szám – 2014. augusztus 6.