HETISZAKASZ RÖVIDEN

Szakaszunkban – Lech Löchá (1Mózes 12-17.) – indul a zsidó történelem. Isteni utasításra Ábrahám elhagyja a szülői házat és Kánaánba, az Ígéret Földjére emigrál, ahol a monoteizmust terjeszti. Különböző kalandok után, melyek állomásai Egyiptom, a filiszteus Grár, majd a Jismáél körüli bonyodalmak, végül körülmetéli magát és isteni ígéretet kap, hogy felesége, Sára, fiút fog szülni neki.

Áldások és átkok

Amikor Isten megparancsolta Ábrámnak, hogy hagyja el szülőföldjét, és vándoroljon ki Kánaán országába, és megígérte neki, hogy nagy néppé teszi, azt is hozzátette, hogy “áldóidat megáldom és átkozód meg lesz átkozva” (1Mózes 12:3.). Az áldók többes számban, míg az átkozó egyes számban szerepel. Miért?

Gersonidész (Rálbág) szerint ennek az az oka, hogy Ábrahám – jó tulajdonságai, barátságos viselkedése és vendégszeretete révén – sok barátot szerzett magának akik áldották őt. Ezzel szemben ellensége, aki átkozta volna – alig volt…

(N. K.)

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 3. szám – 2014. augusztus 5.