HETISZAKASZ RÖVIDEN

 
Bámidbár

    A Juhász tudni akarja, mekkora a nyája, ezért többször is megszámlálja. Mózes és Áron tiszte e feladat, melyhez maguk mellé vesznek minden törzsből egy-egy számlálóbiztost. Feltűnő, hogy a kiválasztott számlálóbiztosok nevében milyen sokszor szerepel a Teremtő megjelölése. Pl. Curisádáj – A Mindenható az én szirtem, Netánél – Istenadta, és így tovább. Leírja a szakasz a pusztai vonulás pontos rendjét. Minden törzsnek megvolt a zászlaja, címere és távozásának a helye. A Lévi törzs tagjait külön számolták. Bár az isteni terv szerint az elsőszülöttek látták volna el a papi teendőket, azonban az aranyborjú ügyben csak a Leviták bizonyultak állhatatosnak, így ők választattak ki a szolgálatra. A pontos és részletesen leírt munkamegosztás szerint Áron fiai teljesítették a papi feladatot, például a Hajlék részeinek szétszedését, szállítását. A Kehát család fiainak megbiztatása különösen kényes volt, nekik a Szentek Szentélyében levő kegytárgyakat, pl. a kohénok által gondosan becsomagolt Frigyszekrényt kellett szállítaniuk. Az Írás felhívja a figyelmet arra, mekkora felelősséggel járt e munkák ellátása.

    D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 32. szám – 2014. augusztus 13.