Vájchi

 

„És Izrael lakott Gosem országában, birtokukba vették azt és megszaporodtak és megsokasodtak.” Jákob 17 évig élt Egyiptomban, száznegyvenhét éves lett, és beteltek napjai. Megeskette Józsefet, hogy elviszi családjuk temetkezési helyére a Máchpélá barlangjába. József megesküdött. Ezután Jákob megáldotta két unokáját, Efráimot és Menásét, majd minden fiához intézett néhány szót, kinek áldást, elismerést, kinek feddést, elmarasztalást. Nagy gyász borult Gosem földjére, síró menet kísérte Jákobot Máchpélá mezejének barlangjához. Egyiptomba való visszatérésük után József megígérte testvéreinek, hogy elfelejti, amit ellene elkövettek. József száztizenhét évet élt, és megeskette fiait, hogy ha az Örökkévaló kivezeti őket Egyiptomból, akkor magukkal viszik csontjait, hogy abban az országban nyugodjon, amelyet Ő ősapáinknak ígért.

  1. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 13. szám – 2015. február 16.