Vájigás

 

József megismeri a testvéreit, de ők nem ismerik meg Józsefet. Kémkedéssel vádolja fivéreit, hogy valódi érzéseiket felderítse. József látja, hogy testvérei apjukat nagyon szeretik és nagyon bánják, hogy eladták őt vándorkereskedőnek és holt hírét keltették. Különösen Jehuda védőbeszéde, amelyet Ráchel kisebbik fia, a serleglopással gyanúba került Benjámin érdekében mond, van rá nagy hatással. Nem is bír uralkodni magán, leleplezi, hogy ő József, az elárult, a kitaszított testvér, de nem haragszik testvéreire, sőt a Fáraó biztatására meghívja apját és az egész családot, hogy költözzenek Egyiptomba. És Jákob lelke feléled, elindul, hogy lássa még egyszer a fiát.

  1. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 12. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás