Az Egyesült Államok szenátusa nemrégiben elfogadott egy törvénytervezetet, mely szerint a továbbiakban megszűnik az óraátállítás és mindig a nyári időszámításnál maradnak. Ez a változtatás azonban hátrányosan érintené a vallásos zsidókat és az egyik legnagyobb ortodox zsidó szervezet hangot is adott az ellenkezésének, írja az Arutz7.

Az Amerikai Agudath Israel állásfoglalásában szerepel, hogy a március 15-én a szenátus által elfogadott törvény nagy mértékben akadályozná a zsidókat abban, hogy részt vegyenek a reggeli imákon.

„A zsidó törvények szerint a reggeli imák és a hozzájuk kapcsolódó rituálék csakis bizonyos időpontokban teljesíthetők, melyek előtt vagy után nem hajhatók végre”

– mondta a szervezet képviselője. 

„A zsinagógai időbeosztás ehhez alkalmazkodik. Ha átállunk a nyári időszámításra és a napfelkelte később lesz, az imák és a hozzá kapcsolódó szertartások ideje csorbát szenved.”

– tette hozzá.

És ez nem csupán kényelmi, hanem nagyon is gyakorlati kérdés. A későbbi imaidő ugyanis lehetetlenné teheti a dolgozó emberek számára az imán való részvételt, illetve azt okozhatja, hogy később érnek be az emberek a munkahelyükre.

„A nyári időszámítás meghosszabbításának kérdésköre több szinten is előkerült az elmúlt években és az Amerikai Agudath Israel a társadalom más szegmenseivel karöltve ellenzi ezt az erőfeszítést” – jelentették ki az illetékesek. A dolgozó emberek nehézségei mellet a vallásos zsidó iskolákra váró problémákról is beszéltek:

„Osztozunk az iskolai közösségekhez tartozó emberek azon aggodalmaiban, melyek a napfelkelte előtti sötétségben iskolába sétáló, autózó vagy buszozó gyermekekkel, illetve az ezekből adódó balesetekkel és sérülésekkel kapcsolatosak. Az 1970-es évek elején, az arab olaj-embargó idején, amikor megpróbálták bevezetni az egész éves nyári időszámítást (ám gyorsan visszakoztak a közvélemény ellenállása miatt), számos alkalommal értesültünk arról, hogy gyerekek sérült meg vagy bántalmazták őket a vaksötét utcán, amint az iskola felé haladtak. Akármiféle hasznot is hozna a meghosszabbított nyári időszámítás, az elhalványodik amellett az ár mellett, melyet gyermekeink biztonságát illetően fizetnünk kell ezért.”

Marco Rubio szenátor, a törvénytervezet beterjesztője állásfoglalásában arról írt, hogy az egész éves nyári időszámítás csökkentené a rablások és az autóbalesetek számát, a szezonális depresszió elterjedtségét, emellett pedig több testmozgásra ösztönözne. „A nyári időszámításra való átállás és az arról való leállás idejét múlta és csak bosszantó, valamint mindenkit összezavar” – mondta Rubio. – „Őszintén szólva, egyszerűen csak buta dolog és ezt nem is tudom másként megfogalmazni.”

A szenátusból most a képviselőház elé kerül a törvénytervezet, ahol az ezzel kapcsolatban felmerülő számtalan kérdést vitatják majd meg. Az Agudath Israel bejelentette, hogy tovább folytatja a harcot a „gyermekeink biztonságát veszélyeztető” és a „zsidó vallási gyakorlatban negatív következményekkel járó” törvénytervezet elfogadása ellen.

A zsidó törvények szerint a reggeli imának meghatározott időkerete van, se azt megelőzően, sem pedig azt követően nem mondhatjuk el. Ideális esetben a főimát (Smone Eszré vagy Ámidá) éppen napfelkeltekor kezdik el, de még befejezhető a napfelkeltét (más vélemények szerint a pirkadatot) követő negyedik óra végéig. Szükség esetén el lehet mondani pirkadattól, de a tfilint és a tálitot csak ettől később lehet felvenni, amikor már némi fény dereng. Ez kb. 50 perccel előzi meg a napfelkeltét.

Amennyiben a nyári időszámítás meghosszabbításával megszűnne a téli időszámítás, az azt jelentené, hogy az egyre későbbre tolódó napfelkelte miatt a reggeli ima elmondásának legkorábbi ideje olyan későre esne, amikor már az embereknek a munkahelyükön kell lennie.

A reggeli közösségi imák megszokott ideje ugyanis még arra a korai időszakra esne, amely a zsidó felfogás szerint még éjszakának számít.

Címlapkép:  Tima Miroshnichenko/ Pexels