Új zsidó hittankönyv jelent meg az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség gondozásában. A tankönyv, amely egy négyrészes sorozat első része, lépésről lépésre vezeti be a diákokat a zsidó vallás alapjaiba.

A nyolc évfolyamra felépített tanmenet nyomon követi a zsidó vallás ünnepeit, évről évre egyre mélyebb tudást adva át.  A speciális felépítés ugyanakkor biztosítja azt is, hogy azok számára is használható legyen, akik később csatlakoznak a programhoz. Ez azért is fontos, mert a szülők minden évben újra dönthetnek arról, hogy milyen kurzust választanak a hit- és erkölcstan tantárgy teljesítéséhez. „Minden évben más szemszögből vizsgáljuk a zsidó történelem és hagyomány témáit, ahogy a gyerekeknek nyílik az elméje, ahogy bontakozik az értelmük, egyre mélyebben bele tudnak nézni a zsidó filozófia és vallás kérdéseibe.” – mondta el a tankönyvsorozat szerzője, Fuchs Judit, tanulmányi vezetőként vesz részt a programban. Mint mondta, a hittanoktatáson való részvételnek nem kritériuma, hogy a diák bármiféle alaptudással rendelkezzen.

A könyvsorozat első részében megismerkedünk Danival, aki egy izgalmas utazásra invitál minket tengeralattjárójával a zsidó élet „tengerén”. A sorozat további részeiben Dani a diákokkal együtt növekszik, alakul majd. A nyolcadikosok tankönyveiben már űrhajóval utazik, hiszen a tudásban a „határ a csillagos ég”. A tanagyag segítségével a diákok térben és időben is el tudják helyezni a megismert történeteket. Mivel a zsidó élet fontos szelete a héber nyelv alapszintű ismerete és az írás-olvasás, a tankönyvsorozat segítségével a diákok biztos alaptudásra tesznek szert ezen a téren is. Megismerkednek a zsidó ünnepek rendjével és a zsinagóga működésével is, hogy egy-egy látogatás alkalmával nyomon tudják követni az ima menetét.

Szilánk Zsuzsától, a program vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy az EMIH hittan foglalkozása lehetővé teszi a differenciált oktatást, akár a diákok előzetes tanulmányai, akár képességei szerint. „Az oktatókat az egyedi felépítésű hittantanárképzésen arra is felkészítik, hogy kis csoportokban vagy akár egyéni oktatásban egyaránt helyt tudjanak állni.”

A most megjelent tankkönyv, ami a legkisebbek számára készült, kézműves feladatok, olvasmányok és játékok segítségével interaktív módon vezeti be a gyerekeket az alapokba. A gyönyörűen kivitelezett, gazdagon illusztrált tankönyv kifejezetten a magyar iskolák diákjai számára készült és tekintettel van az életkori sajátosságokra is – tudtuk meg Fuchs Judittól: „Elengedhetetlen tényező, hogy a tananyag valamint a kapcsolódó feladatok megfeleljenek az adott életkornak, egyúttal a tankönyv integrálható legyen a magyar közoktatás számára is, segítse a szem-kéz koordináció, finom motorika fejlesztését, írás-olvasás gyakorlását a logikai gondolkodás erősítését például.”

Az EMIH hittan programjának legfontosabb célkitűzése az, hogy a tanulók pozitív élményeken keresztül tegyenek szert vallási alapműveltségre. Ehhez nyújt segítséget a most megjelent tankönyv is, aminek célja, „hogy a zsidó hittanra jelentkező gyermekek egy színes, modern és magas színvonalú könyv segítségével gazdagíthassák tudásukat.” – mondta Fuchs Judit.