Talán nem is gondolná, mennyi motivációt meríthet a judaizmusból a mindennapokhoz. Összefoglaltuk a boldogság 7 alapvető pillérét a haszidizmus tükrében a Chabad.org írása alapján. Annyit előre elmondhatunk, hogy a boldogság kulcsa az önszeretet, az Istenbe vetett hit és a Tóra! Nézzük, hogyan is vághat bele!

1. Éljen örömmel

Az ötödik Chábád rebbe, Sholom DovBer rabbi (1860–1920) szerint „Az öröm minden korlátot áttör”. Az a puszta öröm, amit az áldások elmondásával és a pozitív hozzáállás gyakorlásával ébreszthetünk fel magunkban, elháríthatja az akadályokat.

Amikor Báál Sém Tov az „Isten a te árnyékod a jobb kezednél” kifejezést értelmezte, úgy fogalmazott, hogy:

„ahogy az árnyék utánozza tetteinket, úgy viszonozza is az Örökkévaló a cselekedeteinket”.

Ha örömteliek vagyunk, Isten még több örömöt ajándékoz, ha jótékonykodunk, Isten még többet ad nekünk, és ha kedvességet gyakorlunk, akkor ő is kedvességet gyakorol felénk. 

2. Kerülje a negatívumokat

Egy aprócska konyhatűz amit nem oltanak el, kitörhet, elterjedhet, és felgyújthatja az egész házat. Mezricsi Dov Ber ben Avraham, a Báál Sém Tov utódja azt tanította, hogy fontos folyamatosan munkálkodni a hozzáálláson és a pozitív attitűdön.

Isten megparancsolta Áronnak és fiainak: „Örök tűz égjen az oltáron, ne aludjon ki!” (3Móz 6:6). Miért ez a kettős megfogalmazás? A mezricsi mágid szerint, ahogy Áron és fiai nem hagyhatták kialudni a tüzet a sátorban, nekünk úgy kell „kioltani a nemet”, és kigyomlálni minden negatív hozzáállást.

3. Mondjon szent szavakat

Mielőtt az Örökkévaló elárasztotta volna özönvízzel világunkat, azt mondta Noénak, hogy építsen egy „tévát” menedékként családjának és állatainak. A „téva” jelentése a bibliai héberben bárka, a kifejezés két helyen fordul elő a Tórában: egyszer Noé bárkájára, másodszor pedig Mózes bölcsőjére utal, amit a vízre tettek.

A „téva” azt is jelenti, hogy „szó”. Azzal, hogy szent szavakat mondunk és elmerülünk a Tóra vagy az imák világában, Báál Sém Tov tanítása szerint védőbástyát hozunk létre a minket körülvevő negativitással szemben. Sőt, a szent szavak átáradnak és megtisztítják a körülöttünk lévő légkört.

Siratófal, női oldal. Fotó: Szakács Noémi/zsido.com

4. Szeresse és becsülje meg önmagát

Mielőtt azon dolgozhatnánk, hogyan szeressünk másokat és hogyan adakozzunk, először önmagunkat kell szeretnünk. Tehát a „szeresd felebarátodat (embertársadat), mint önmagadat”(3Móz 19:18) parancsolatban szerepel az a feltételezés, hogy valóban szeretjük önmagunkat.

Akkor láthatjuk meg igazán saját értékeinket, ha feltárjuk minden zsidó lélek veleszületett szellemi értékét és szentségét. Belső jóságunk megbecsülésével és annak felismerésével, hogy lelkünk Isten egy darabja, felhasználhatjuk az Örökkévalótól kapott készségeinket, tehetségünket és képességeinket környezetünk felemelésére.

5. Gyakoroljon feltétel nélküli szeretetet

A Báál Sém Tov azt tanította, hogy mindenki – függetlenül származástól, kortól, vagy tudományossági szinttől – megérdemli a feltétel nélküli szeretetet és kedvességet. Minél inkább meglátjuk másokban a jót, annál inkább képesek vagyunk szép barátságokat kötni és közösségeket teremteni, illetve erősíthetjük az Örökkévaló iránti szeretetünket.

A szeretet az az alapzat, amelyre egész világunk épül.

Minden törvényünk, minden magatartásformánk, minden kölcsönös egymásra hatásunk erről a tőről fakad. Minden civilizációnak és erkölcsiségnek a szeretet a gyökere. Szeretet nélkül nem élhetnénk békében egymással, nem lehetnénk tekintettel egymás szükségleteire, és nem kezelhetnénk mindenkit ugyanazzal az együttérzéssel, mint amiben mi is szeretnénk részesülni.

6. Ismerje fel az isteni gondviselést

A Báál Sém Tov azt tanította, hogy az „isteni gondviselés” azt jelenti, hogy Isten folyamatosan felügyeli a teremtés minden részletét. Semmi sem puszta véletlen. Minden nap, a nap huszonnégy órájában Isten a lehető legjobb eredményünk érdekében hangszereli az eseményeket.

Annak belátása, hogy minden körülmény amelyben találjuk magunkat végső soron a mi javunkat szolgálja (függetlenül attól, hogy azonnal látjuk-e a jót vagy sem), örömet, vigaszt és erőt ad.

7. Bízzon az Örökkévalóban

Az isteni gondviselésbe vetett hit segít megerősíteni a bizalmat abban, hogy minden, amit az Örökkévaló tesz, az a javunkat szolgálja.

Amikor az Örökkévalóra bízza magát az ember, akkor nem pazarol energiát az aggodalomra vagy szorongásra. Ha rábízzuk magunkat az isteni tervre, akkor elkerüljük a szükségtelen stresszt és negativitást. Ha felismerjük, hogy az Örökkévaló szeret minket és gondoskodik rólunk, akkor nyugodtabbak és örömtelibbek leszünk, bármit is hozzon az élet. 

 

Borítókép: StockSnap, Pixabay