A gyertyagyújtás előtt a már égő Sámes/szolgagyertyával a kezünkben a következőt mondjuk:

 

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta,

hogy gyújtsunk Hanukára lángot!

Báruch átá Ádonáj, Elohéjnu Melech háolám, áser kidösánu bömicvotáv vöcivánu löhádlik nér

chánuká!

 

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki csodákat művelt őseink idején, az akkori idők ezen

napjaiban!

Báruch átá Ádonáj, Elohéjnu Melech háolám, söászá niszim löávotéjnu, böjámim háhém bizmán

háze!

 

Első este, illetve a legelső alkalommal ezt is hozzátesszük:

Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki életben tartott, megőrzött bennünket, s engedte

megérnünk ezt a mai napot!

Báruch átá Ádonáj, Elohéjnu Melech háolám, sehechijánu vekijmánu, vöhigiánu lizmán háze!