Az elmúlt napokban a közösségi média és a sajtó is egy kérdéstõl hangos: készítettek-e aggályos listákat a Hallgatói Önkormányzatok tagjai, és megfelelõen kezelték-e a hallgatók személyes adatait a HÖK irodákban? A kérdés tisztázására a Tett és Védelem Alapítvány eljárást kezdeményezett, mi pedig arról kérdeztük Oberlander Báruch rabbit, mit mond a zsidó jog, a háláchá a személyes adatok védelmérõl, illetve az ilyenfajta listák készítésérõl.

 

„Elõször is a Tórában (1Mózes 1:27.) azt találjuk, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette. Ebbõl az következik, hogy ember és ember között nem lehet különbséget tenni, mert mind az Örökkévaló képmására vagyunk teremtve. Nem lehet valakit megbélyegezni a származása, a képességei vagy más jegyek alapján. Minden embernek egyformán jár a méltóság, legyen magas vagy alacsony, szép vagy csúnya, zsidó, cigány, magyar, bármi.
A másik idevágó törvényt Mózes harmadik könyvében (19:16.) olvassuk, ahol arról van szó, hogy nem szabad pletykálni és mások személyes dolgait kifecsegni. Ugyanebben a szellemben nyilatkozik a Példabeszédek könyve (25:9.) arról, hogy a barátunk titkait nem szabad elárulni.
Salamon királytól azt is tanuljuk, hogy „Ha¬¬lál és élet a nyelv kezében” (uo. 18:21.) Vagyis az embernek nagyon kell vigyáznia, mit mond (vagy ez esetben ír le) másokról, hiszen a Tóra arra tanít, hogy tiszteljük felebarátunk becsületét: „legyen felebarátod becsülete oly kedves a szemedben, mint a magadé” (Talmud, Atyák tanításai 2:10.)”.
Népszerû Háláchá Interjúk sorozatunkban hamarosan részletesebben is foglalkozunk a témával.

Névtelen kíván maradni
a segítséget kérõ hallgató

A hatóságokhoz fordul a TEV a sajtóhírekben szereplõ, a hallgatók zsidó származását feltüntetõ állítólagos adatbázisok ügyében. Az ELTE BTK egy zsidó identitású hallgatója ma azért fordult a zsidó közösséggel szembeni jogsérelmek elleni fellépésre létrejött alapítványhoz, mert sajtóhírek szerint a kar hallgatói önkormányzatánál illegális listákat vezettek, amelyen feltüntették az egyetemisták világnézetét, politikai preferenciáit és esetleges zsidó származását is. A Tett és Védelem Alapítványt megkeresõ hallgatót aggodalommal tölti el a hírben szereplõ súlyos állítás, ezért arra kérte a civil szervezetet, hogy tegyen meg minden lehetséges jogi lépést az ügy tisztázása érdekében. A hallgató azért nem kívánt közvetlenül a nyilvánosság elé állni, mert a cikkbõl egyértelmûen kiderül, hogy az elvileg õt képviselõ hallgatói önkormányzat vezetése szorosan kötõdik a szélsõjobboldali Jobbikhoz.
Az alapítvány szerint amennyiben igaz az ATV.hu mai cikkében említett listák létezése, az a legsúlyosabb alkotmánysértés, és a listák készítõi több súlyos bûncselekményt is megvalósítanak. A cikkben elhangzó védekezés, amely szerint valakik utólag manipulálták a HÖK által vezetett hallgatói adatlistákat, enyhébb esetben is gondatlan adatkezelésre utal, és ebben az esetben is megvalósul a személyes adatokkal visszaélés.
„Minden eszközzel elejét kell vennünk, hogy 90 évvel a Turul Szövetség gyászos mûködése után újra zsidó listák készülhessenek az egyetemeken. De meg kell tenni a szükséges lépéseket akkor is, ha a cikk készítõi valamilyen tisztázatlan célú provokáció áldozatai lettek” –, nyilatkozta Bodnár Dániel, a Tett és Védelem Alapítvány vezetõje. Ezért az alapítvány megvizsgálja a büntetõfeljelentés lehetõségét, és az eset általános tapasztalatainak levonása érdekében személyes konzultációt kér Péterfalvi Attila adatvédelmi biztostól és Pintér Sándor belügyminisztertõl.

Megszakítás